CLOSE

BeSWIC

Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk
BeSWIC geeft meer informatie over de preventie van risico’s, veiligheid en gezondheid op het werk.

In de praktijk

 • PreventAssist als informatiebron voor het formuleren van adviezen

  Het geven van adviezen en het uitwerken van voorstellen omtrent veiligheid en welzijn kan voor comitéleden en preventieadviseurs voor veel vragen zorgen. Een betrouwbare bron bieden de magazines en de website van Prevent. Bovendien kan u beroep doen op de experten bij Prevent voor het beantwoorden...
 • Musculoskeletale aandoeningen (MSA)

  Instrument voor de beoordeling van de werkhouding

  Langdurig zitten, knielen of hurken? Wanneer wordt een werkhouding schadelijk? De Nederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) ontwikkelde een werkhoudingsinstrument (WHI) om dit snel te kunnen beoordelen.
 • Gezondheidstoezicht / Uitzendarbeid

  Centrale gegevensbank voor gezondheidstoezicht van uitzendkrachten

  De centrale preventiedienst voor de sector van de uitzendarbeid “Preventie en Interim” (PI) heeft de centrale gegevensbank ‘PI-M’ ontwikkeld waarin de resultaten van de gezondheidsonderzoeken van de uitzendkrachten zijn opgenomen. De gegevensbank laat een efficiëntere opvolging van het...
 • Videocursus: Veiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid

  De interactieve e-learning cursus van Prevent vertelt op een herkenbare manier waarom iedereen verantwoordelijk is voor preventie en hoe alle medewerkers een actieve bijdrage kunnen leveren aan welzijn op het werk.
 • Oudere werknemers

  Hulpmiddelen op maat voor een gezonde werkplek

  In het kader van de campagne “Gezond werk, voor alle leeftijden” heeft het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) hulpmiddelen uitgewerkt, zoals campagnemateriaal, casestudies, publicaties, praktische hulpmiddelen en richtsnoeren, waaronder een e-gids over het...

Nieuws en evenementen

 • 15.09.2016

  Fotowedstrijd #20jaarwelzijnophetwerk: vierde thema

  Naar aanleiding van de 20ste verjaardag organiseert de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een fotowedstrijd op sociale media...
 • 22.09.2016

  Blogartikel over biomassa als energiedrager

  Op de blog van deze BeSWIC website is er een artikel gepubliceerd over de veiligheidsrisico’s van houtstof, pellets en andere biomassa als...
 • 14.09.2016

  Word partner van de Europese campagne 2016-2017

  Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk nodigt internationale of pan-Europese organisaties of ondernemingen uit om...