CLOSE

BeSWIC

Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk
BeSWIC geeft meer informatie over de preventie van risico’s, veiligheid en gezondheid op het werk.

In de praktijk

 • Kankerwekkende en mutagene agentia
  Bouw

  Europees richtsnoer voor arbeidsinspecteurs over inhaleerbaar kristallijn silicastof op bouwplaatsen

  Het Comité van hoge functionarissen van de arbeidinspectie (SLIC) heeft samen met het Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Arbeidsinspectie) een richtsnoer voor nationale arbeidsinspecteurs gepubliceerd over hoe zij de risico's voor werknemers door blootstelling aan...
 • Chemische agentia

  Chesar tool voor beoordeling en rapportering van chemische veiligheid

  De computertool Chesar (Chemical Safety Assessment and Reporting) van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) helpt ondernemingen om chemische veiligheidsbeoordelingen en -rapporten in het kader van de Europese REACH-verordening op te maken.
 • Werken op hoogte

  Hoogtewerkers: risicovolle situaties in beelden

  Het Amerikaanse “National Institute for Occupational Safety and Health” (NIOSH) heeft videosimulaties gemaakt van 7 realistische werkscenario’s van wat met een hoogtewerker gebeurt in bepaalde omstandigheden.
 • OIRA / Risicoanalyse
  Verschaffen accommodatie en maaltijden

  Risicobeoordelingstool OiRA voor de horecasector

  Deze online tool geeft kleine horecaondernemingen de mogelijkheid om de risico’s inzake welzijn op het werk te beoordelen waarmee zij en hun personeelsleden geconfronteerd worden. OiRA horeca kwam tot stand door een intensieve samenwerking tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties van de...
 • PreventAssist als informatiebron voor het formuleren van adviezen

  Het geven van adviezen en het uitwerken van voorstellen omtrent veiligheid en welzijn kan voor comitéleden en preventieadviseurs voor veel vragen zorgen. Een betrouwbare bron bieden de magazines en de website van Prevent. Bovendien kan u beroep doen op de experten bij Prevent voor het beantwoorden...

Nieuws en evenementen

 • 30.11.2016

  Eén agentschap voor beroepsrisico's

  Het Fonds voor beroepsziekten (FBZ) en het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) hebben aangekondigd dat zij gaan fusioneren tegen 1 januari 2017. Er...
 • 29.11.2016

  Burn-out binnenkort erkend als arbeidsgerelateerde ziekte

  Burn-out, of syndroom van professionele uitputting, zal binnenkort worden erkend als arbeidsgerelateerde ziekte.
 • 28.11.2016

  Overzichtsrapport over de 6e Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden

  De Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) heeft het overzichtsrapport gepubliceerd over de “Sixth...