Taxonomy term

Agents biologiques

Guide générique pour lutter contre la propagation du COVID-19 au travail

Afin d'aider les entreprises dans la reprise progressive des activités économiques, les partenaires sociaux du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, en concertation avec la Cellule stratégique de la ministre de l’Emploi et des experts du Service public fédéral...
Telewerk / Musculoskeletale aandoeningen (MSA)

Praktische tips voor telethuiswerken en gezond blijven

Door de lockdown maatregelen vanwege de COVID-19-pandemie, zijn miljoenen Europese werknemers genoodzaakt om thuis te werken om het risico op besmetting met het virus te beperken. Lange perioden van zittend werk, gebrek aan lichaamsbeweging, werken in afzondering, vervaging van de grenzen tussen...
Télétravail / Troubles musculosquelettiques (TMS)

Conseils pratiques pour le télétravail à domicile et préserver la santé

Dans le contexte actuel du confinement en raison de la pandémie de COVID-19, des millions de travailleurs européens sont contraints de travailler de leur domicile à temps plein pour réduire le risque de contracter le virus. En effet, de longues périodes de travail sédentaire, le manque d’exercice...
Biologische agentia

COVID-19: middelen voor de werkplek

De COVID-19 pandemie is een van de grootste uitdagingen waarmee staten en bedrijven zijn geconfronteerd. Het overwinnen van deze uitdaging is alleen mogelijk als we samenwerken om de verspreiding van deze ziekte een halt toe te roepen en een veilige en gezonde werkomgeving te bieden aan zowel...
Agents biologiques

COVID-19: ressources pour les lieux de travail

La pandémie COVID-19 est l'un des plus grands défis auxquels les Etats et les entreprises ont été confrontés. Il ne sera possible de relever ce défi que si nous travaillons ensemble pour arrêter la propagation de cette maladie et offrir un environnement de travail sûr et sain aux...
Biologische agentia

Preventie COVID-19: oproep om goede preventiepraktijken uit te wisselen

Tijdens de coronacrisis moest elke organisatie zich aanpassen om werknemers en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen. Om de uitwisseling van goede praktijken tussen bedrijven te bevorderen, riep de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg op om voorbeelden met elkaar...
Agents biologiques

Prévention COVID-19: appel à l’échange de bonnes pratiques de prévention

Pendant la crise du coronavirus, chaque organisation a dû s’adapter pour protéger le mieux possible les travailleurs et les collaborateurs. Afin de promouvoir l’échange de bonnes pratiques entre entreprises, le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale a lancé un appel afin de...
Biologische agentia

Films, posters en schema’s in het kader van de preventie tegen COVID-19

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) heeft een reeks films, posters en schema’s uitgebracht om de bewustwording op de werkvloer te vergroten met betrekking tot de naleving van de preventiemaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.
Agents biologiques

Films, affiches et schémas dans le cadre de la prévention du COVID-19

Le Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale (SPF Emploi) a publié une série de films, d’affiches et de schémas afin d’accroître la sensibilisation sur le lieu de travail en ce qui concerne le respect des mesures de prévention contre la propagation du coronavirus.
Biologische agentia / OIRA / Risicoanalyse

OiRA-tool voor risicobeoordeling met betrekking tot COVID-19 op de werkplek

De COVID-19-maatregelen worden nu in Europa beetje bij beetje versoepeld. Bedrijven en organisaties maken plannen voor een veilige terugkeer naar de werkplek. Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft via zijn online interactieve platform voor...