50 jaar Antigifcentrum

In 1963 werd door Dr. Monique Govaerts als privé-initiatief het Antigifcentrum opgericht. Vandaag zijn de kernopdrachten van het Antigifcentrum: telefonisch informatie verstrekken bij acute vergiftigingen, beheer van wetenschappelijke documentatie, beschikbaar stellen van antidota en toxicovigilantie.

Statuut en opdrachten

Het Antigifcentrum heeft een belangrijke rol gespeeld bij de oprichting in 1964 van de Europese Vereniging van Antigifcentra: the European Assocation of Poisons Centres and Clinal Toxicologists (EAPCCT)

Vier jaar na de oprichting wordt het centrum een Instelling van Openbaar Nut en ontvangt het zijn eerste subsidies van het Ministerie van Volksgezondheid. De meest recente financiering van het Antigifcentrum is geregeld door het koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot toekenning van een toelage aan het antigifcentrum.

De activiteiten namen jaar na jaar aanzienlijk toe en in 1989 ontving het centrum zijn 500.000ste oproep en in 2004 werd de kaap van een miljoen oproepen gerond. Jaarlijks zijn er meer dan 50.000 oproepen dat door een team van 30 personen wordt behandeld. Het centrum is telefonisch 24/24 beschikbaar op 070/245245.

Door het koninklijk besluit van 7 september 2012 werd het centrum ook aangewezen als orgaan die verantwoordelijk is voor het ontvangen van informatie in verband met de gezondheid met het oog op respons in noodgevallen, zoals bedoeld in artikel 45 van de CLP-Verordening 1272/2008 (PDF).

Het Antigifcentrum houdt ook een voorraad antidota (tegengiften) aan voor het volledige land. Meer info op de website van het centrum: Antidota.

Evenementen n.a.v. de 50e verjaardag

Op 21 november 2013 was er een academische zitting. Het persbericht en de presentaties van Alain De Wever, Dr. Martine Mostin en Anne-Marie Descamps vindt u op de website van het centrum: Informatie omtrent de academische zitting op 21 november 2013.

Op 20 februari 2014 was er een symposium met als thema: Hoe veilig is veilig? Toxicologische gevaren in het dagelijkse leven. Eén van de voordrachten was die van Dr. Geert Verstegen: Huishoudproducten en chemische brandwonden: een aanvaardbaar risico?. Meer info op de website van het centrum:

Meer info

De website zelf is onlangs aangepast. U kan alfabetisch informatie vinden over verschillende soorten intoxicaties in de rubriek Vergiftigingen A-Z.