Bedrijfsleiders verontrust over burn- en bore-outs

In de loop der jaren is het welzijn op het werk een steeds belangrijker thema geworden in de bedrijfsvoering. Dat weerspiegelt zich ook in de cijfers, zoals blijkt uit een onderzoek van Acerta bij 470 Belgische CEO's.

Volgens dat onderzoek vrezen 23% van de bedrijfsleiders ervoor dat hun personeel met arbeidgerelateerde gezondheidsproblemen krijgt af te rekenen. Dat is een sterke stijging ten opzichte van de vorige studie van 2015, toen slechts 10% van hen zich bezorgd toonden over hun medewerkers.

43% van hen verwacht echter geen toename van het aantal gezondheidsproblemen. De CEO’s focussen steeds minder op de tekortkomingen en zij accepteren dat hun personeel niet onfeilbaar is. Alleen focussen op de tekortkomingen inzake de prestaties gebeurt steeds minder.

Nu de werkgevers meer begrip schijnen te vertonen, durven de werknemers ook steeds meer hun gevoelens te tonen. Vroeger leverden werknemers die aan een burn-out leden gewoon een attest in zonder commentaar. Vandaag durven ze zich veel meer te uiten en dat heeft zo zijn voordelen, omdat dan naar een oplossing kan worden gezocht.

Het belang van het menselijk kapitaal

Om depressies op het werk te voorkomen, werken sommige bedrijven nu een welzijnsbeleid uit, zoals bij Ericsson, die op de site van Zaventem 500 werknemers tewerkstelt. Dit dienstverlenend bedrijf moet het voornamelijk hebben van het mensenkapitaal. Welzijn is dan ook een zeer belangrijk thema, omdat mensen het verschil maken.

Het bedrijf heeft zo vertrouwenspersonen opgeleid bij wie de personeelsleden in vertrouwen terecht kunnen als dat nodig is. Zij maken geen deel uit van de hiërarchie en van de human ressources, omdat er soms enige terughoudendheid kan ontstaan om daarmee te praten uit angst dat hun problemen ook elders zouden worden aangekaart. Daarom werden er daarvoor vrijwilligers opgeleid.

Er werden ook andere maatregelen genomen, zoals een begeleidend programma voor mensen met burn-out.

Hoewel het fenomeen thans goed bekend lijkt, is overspannen raken op de werkvloer niet het enige kwaad waarvoor de bedrijfsleiders bevreesd zijn. Volgens de studie zorgt ook de opkomst van bore-out, diepe verveling, voor ongerustheid in het bedrijfsleven.

Ook hiertegen proberen sommigen zich te wapenen door werknemers op hun werkplek de kans te geven zich te ontplooien. Soms wil een medewerker in zijn/haar loopbaan iets anders doen en het is niet evident om daarover met de bedrijfsleider te praten. De onderneming Ericsson heeft dan ook gezocht naar oplossingen door jobcoaches op te leiden die werknemers helpen bij het veranderen van functie.

Hoewel er steeds meer initiatieven worden genomen, moet het probleem van het welzijn op het werk niet uitsluitend door de werkgever worden aangepakt. Burn-out is eigenlijk een maatschappelijk probleem dat niet uitsluitend beperkt blijft tot het werk. Elkeen is immers CEO van zijn of haar eigen leven en ongeacht alle maatregelen die een werkgever kan nemen, blijft de manier waarop de persoon de zaken zelf benadert cruciaal.

(Bron: Le Soir, 9 augustus 2017)