Coaches om burn-out te voorkomen

De overheid gaat anti-stress-experts opleggen aan de bedrijven om burn-out aan te pakken.

Ten minste 19.000 Belgen zouden lijden aan een syndroom van professionele uitputting, beter bekend als burn-out. Bij 30% van hen duren de symptomen meer dan één jaar. Deze cijfers van Tempo Team zijn des te zorgwekkender, aangezien het fenomeen nog toeneemt door de niet aflatende productiviteitsdruk in alle sectoren.

De federale regering heeft dan ook haar voornemen bekend gemaakt om burn-out te bestrijden met twee belangrijke maatregelen. De eerste bestaat erin om het "recht om off line te zijn" in te voeren in de collectieve arbeidsovereenkomsten. Lees: duidelijke regels onderhandelen, zodat de baan via de nieuwe technologieën het privéleven van de werknemers niet te veel kan verzieken.

De tweede maatregel, die op zijn zachtst gezegd origineel kan genoemd worden, strekt ertoe om bedrijven met meer dan 100 werknemers ertoe te dwingen een platform van in stress en burn-out opgeleide en gespecialiseerde preventiecoaches in te schakelen. De Minister van Werk, Kris Peeters, die vastbesloten is om dit alles vanaf september in een wet te gieten, stipt aan dat deze experts zorgvuldig geselecteerd zullen moeten worden en nauw zullen moeten samenwerken met de bestaande structuren in de bedrijven (comités en diensten voor preventie en bescherming op het werk, preventieadviseurs).

Ze zullen een risicoanalyse moeten maken alvorens, zo nodig geval per geval, te bepalen hoe de bronnen van stress en burn-out, die wegen op de financiën van de bedrijven en van de sociale zekerheid, kunnen worden verholpen.

(Bron: Le Soir, 29 juli 2017)