Controlecampagne over de modernisering van liften

Update 25/11/2022

Liften die tussen 1 april 1984 en 30 juni 1999 in dienst waren gesteld, moesten tegen 31 december 2014 zijn gemoderniseerd. Uit de eerste controles van de FOD Economie en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in het kader van die modernisering blijkt dat heel wat van die liften nog niet in orde waren. Bij de nacontrole heeft het overgrote deel van de beheerders zich wel in orde gesteld. De bedoeling van de modernisering en de controlecampagne was om bewoners en werknemers een veilige lift te bezorgen.

De volgende moderniseringsgolf loopt af op 31 december 2016 voor liften die tussen 1 januari 1958 en 31 maart 1984 in dienst zijn gesteld. Beheerders van die liften worden aangeraden om niet te lang te wachten met de moderniseringswerken.

Meer info