Globaal kader voor veiligheid en gezondheid van werk-gerelateerde internationale reizen en opdrachten

Update 28/09/2023

De ‘International SOS Foundation’ heeft een publicatie uitgebracht met betrekking tot een globaal kader voor veiligheid en gezondheid van werk-gerelateerde internationale reizen en opdrachten. Het kader werd ontwikkeld als gevolg van een aanzienlijke groei van het internationale zakelijke reizen en reizen voor het werk als gevolg van de globalisering, nieuwe markten en de behoefte aan diensten.

De ‘International SOS Foundation’ heeft als doel het verbeteren van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van mensen die werken in het buitenland of op externe opdrachten via studie, begrip en beperking van de potentiële risico's.

Het globaal kader begeleidt een organisatie bij het identificeren van bedreigingen en gevaren en de risico's voor de veiligheid en de gezondheid van diegenen die reizen voor hun werk of op hun internationale opdracht. Het leidt een organisatie bij het opzetten van een gezondheids- en veiligheidsbeleid voor reizen en internationale opdrachten, geïntegreerd binnen de bestaande beleidsstructuur.

Het kader bevat maatregelen om een beheersysteem voor reisrisico's en noodsituaties uit te werken, stelt de belangrijkste rollen en verantwoordelijkheden, alsook het ontwikkelen van competenties door middel van training en opleiding.

De publicatie is toegankelijk via de website van de ‘International SOS Foundation’: Global framework. Safety, health and security for work-related international travel and assignments.

In 2016 heeft International SOS Foundation samen met Institution of Occupational Safety and Health (IOSH) volgende publicatie uitgegeven: Managing the safety, health and security of mobile workers: an occupational safety and health practitioner’s guide.