Meer dan 400.000 Belgen zit langdurig ziek thuis

Het aantal Belgen dat al langer dan een jaar thuiszit, blijft toenemen.

Eind vorig jaar ging het om 426.607 mensen, een kwart meer dan vier jaar daarvoor. Opvallend vaak gaat het om mensen met mentale problemen, zoals depressie en burn-out.

Eind 2014 zaten ongeveer 340.000 Belgen langer dan een jaar thuis door ziekte. Volgens cijfers die de ziekteverzekering nu publiceert, zijn dat er intussen bijna 430.000. Dat is 6,6 procent van de actieve bevolking tussen 20 en 65 jaar.

Er zijn verschillende verklaringen voor de grote toename van het aantal zieken. Een deel van de stijging is onder meer te verklaren door de vergrijzing en de vervrouwelijking van de arbeidsmarkt, aldus een rapport van het Rijksinstituut voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) dat vorig jaar verscheen. Langdurig uitvallen overkomt veel vaker vrouwen dan mannen en vooral op oudere leeftijd. De kans voor een vrouw van boven de 60 om in de invaliditeit te belanden, bedraagt bijna een op drie.

Behalve psychische problemen neemt ook het aantal zware fysieke problemen toe, zoals chronische rugpijn. Arbeiders zijn vaker langdurig ziek dan bedienden. Jonge mensen ontsnappen niet. Het RIZIV waarschuwde al dat onder meer de combinatie van complexere jobs met het opvoeden van kinderen een te grote druk legt op de actieve bevolking.

De overheid probeerde de voorbije jaren het tij te keren, onder meer met een nieuw systeem dat langdurig zieken weer aan het werk moet krijgen.

(Bron: De Standaard en Het Nieuwsblad, 29 mei 2019)