Pas op om niet gegrepen te worden door roltrappen en liften

Update 03/10/2022

Op 21 mei 2014 werd ’s nachts een man dood aangetroffen op een roltrap in het station van ’s Gravenbrakel. Hij is gewurgd toen zijn sjaal in de roltrap klem raakte.

Lees de nieuwsberichten over dat ongeval op deze nieuwswebsites:

Hieronder vindt u informatie over:

  • waar veel roltrappen voorkomen
  • gevaren voor kinderen
  • normering van roltrappen
  • richtlijnen constructeurs
  • onderzoeksrapporten
  • risico’s van loshangende kledij, leibanden van honden en andere uitsteeksels die een knelgevaar en ander risico’s kunnen opleveren bij het gebruik van roltrappen en liften.

Tevens wordt er melding gemaakt van de nieuwe liftenrichtlijn 2014/33/EU.

Geen alleenstaand geval

Dit dodelijk ongeval is zeker geen alleen staand geval. In Canada werd begin 2014 ook de kledij van een dame gegrepen door een roltrap met dodelijke afloop.

Meer info in dit nieuwsbericht van:

De ‘Elevator Escalator Safety Foundation’ (EESF) van Canada heeft 3 posters ontwikkeld waarin gewezen wordt op de risico’s van loshangende kledij, in liften op roltrappen en rolpaden:

Deze kunnen als WORD-file via deze link gedownload worden.

In nieuwe roltrappen, zoals in de metro van Delhi, is er een sari-guard systeem ingebouwd.

Roltrappen en hun voorkomen

Rolpaden en roltrappen komen veel voor in trein- en metrostations, op luchthavens en in grote winkelcentra. In een aantal publicaties wordt onderzoek gedaan naar de risico’s ervan.

Hieronder een greep van de publicaties over roltrappen en –paden gesitueerd in luchthavens, trein- en metrostations:

Risico’s voor kinderen en ouderen

Kinderen zijn in het bijzonder kwetsbaar op roltrappen. Het betreft zowel hun kledij, maar ook de tengere lichaamsdelen zelf. Er zijn vele berichten daarover:

In de Chinese hoofdstad Peking kwam een 9-jarige jongen om het leven. Hij stak zijn hoofd over de rand van een roltrap in een warenhuis en kwam klem te zitten tussen de bewegende trap en een vloer: Chinese jongen sterft door drama op roltrap

Een aantal websites wijzen op de gevaren hiermee:

Om kinderen te sensibiliseren zijn volgende initiatieven te vermelden:

  • De Elevator Escalator Safety Foundation (EESF) een webpagina gemaakt met o.a. affiches
  • Computerspel van Kone om veilig gebruik van liften en roltrappen door kinderen te stimuleren

Naast kinderen, zijn ook ouderen meer kwetsbaar. Het artikel “Older folks at higher risk of escalator injuries” en het wetenschappelijk artikel “Age-Related Injuries From Escalators” bewijzen dit.

Risico’s waar men niet aan denkt

Het bovenstaande voorbeeld toont duidelijk aan dat personen gegrepen kunnen worden door loshangende kledij. Maar er zijn nog andere voorbeelden van soortgelijke risico’s.

Deuren van openbare vervoersmiddelen, zoals metro’s, kunnen ook mensen grijpen. De campagne tegen het blokkeren van deuren van de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) illustreert dit: Vlotte metro? Blokkeer de deuren niet! - STIB-MIVB (mivbstories.be)

Gestandaardiseerde pictogrammen kunnen op de gevaren wijzen. Lees hierover dit bericht van het Nederlandse Liftinstituut: Pictogrammen op roltrappen en rolpaden

Kort aanlijnen is de boodschap om veilig met honden in een lift te stappen. Deze berichten van het Liftinstituut illustreren dat:

Het Liftinstituut heeft dit ook in het Engels: “Using elevators safely with your dog”.

Op 14 juli 2014 gebeurde opnieuw een dodelijk ongeval met een hondenriem. Lees dit bericht van het Liftinstituut: Achter liftdeur hakende hondenriem leidt opnieuw tot dodelijk ongeval

Andere tips voor hondeneigenaars in liften, roltrappen en draaideuren:

In werksituaties kunnen losse kledij, handschoenen, lange haren en juwelen ook ongevallen veroorzaken. Volgende posters zijn ontwikkeld om te wijzen op die gevaren:

De poster van het INRS « Ni cheveux, ni vêtements flottants près des machines » is niet meer beschikbaar maar is visueel te zien via deze link.

Veiligheidsnorm van roltrappen: EN115

Essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van nieuwe aanpakrichtlijnen worden vastgelegd in geharmoniseerde Europese normen. Voor roltrappen is dat de norm EN 115. In de Verenigde Staten zijn er de ASME A17-standaarden.

Meer info in deze brochure opgesteld door de ‘European Lift Association’ (ELA) en Agoria: Veiligheid van roltrappen en rolpaden - Europese aanbevelingen voor verbeteringen van de veiligheid van werkende eenheden (PDF)

Het voldoen aan normen garandeert uiteraard geen absolute veiligheid. Het nulrisico bestaat niet. Bovendien staat het voldoen aan normen geen aansprakelijkheid in de weg. Een vonnis en later arrest in 2009 in Nederland illustreert dit:

Normen worden bovendien periodiek aangepast. Lees hierover het artikel van het Liftinstituut: EN 115-2, nieuwe norm voor upgrading bestaande roltrappen/rolpaden

Richtlijnen constructeurs en sectorfederaties

Naast sectorfederaties, zoals ELA, en andere belangenorganisaties kunnen ook de constructeurs wijzen op de gevaren.

Lees deze berichten op de website van:

Onderzoeksrapporten en veiligheidsonderzoek

Naast de hoger vermelde websites worden er wetenschappelijke artikels gepubliceerd en toegepast onderzoek uitgevoerd. Een aantal hebben te maken met ongevalsanalyses die zijn uitgevoerd.

Lees hierover meer:

In de ongevalsdatabase van de website “ElevatorAccident.net” krijgt u een overzicht van een aantal ongevallen: Elevator Accident Blog

Deze Engelse gids geeft informatie over “Rescues from lifts and escalators”.

Nieuwe liftenrichtlijn

Recent werd de liftenrichtlijn 95/16/EG vervangen door de richtlijn 2014/33/EU (PDF). Lidstaten dienen deze voor 19 april 2016 om te zetten. Vanaf 20 april 2016 wordt de richtlijn 95/16/EG ingetrokken. De richtlijn houdt rekening met het ‘New legislative Framework’ (NLF) en de normalisatieverordening 1025/2012.

Op de website van de Europese Commissie vindt u de lijst met de:

  • geharmoniseerde Europese normen met betrekking tot de liftenrichtlijn: Lifts
  • aangemelde instanties van alle lidstaten voor bepaalde EG-modules van de liftenrichtlijn: Bodies

Meer informatie

Meer toelichting op de website van: