Proefproject van het Europees Parlement over veiligheid en gezondheid van oudere werknemers

Een Europees proefproject onderzoekt beleidsmaatregelen, strategieën, programma's en praktijken op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk in de lidstaten en daarbuiten om een bijdrage te leveren aan beleidsontwikkeling en voorbeelden van goede strategieën en praktijken aan te reiken. De opvattingen en ervaringen op de werkplek zullen helpen een compleet beeld te geven van wat er speelt en wat er nodig is.

Het project “Veiliger en gezonder werk op elke leeftijd – veiligheid en gezondheid op het werk in het kader van een ouder wordende beroepsbevolking” steunt een verzoek van het Europees Parlement. Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk assisteert de Europese Commissie bij de uitwerking van dat verzoek in het kader van een delegatieovereenkomst.

Lees er meer over op de website van het Europees Agentschap: Proefproject van het Europees Parlement over veiligheid en gezondheid van oudere werknemers