Veiligheid bij interventies aan liften

Onderhoudstechnici, keurders, herstellers en installateurs voeren periodiek interventies uit aan liften. Een nieuw thema ‘Personenliften’ op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) geeft u meer toelichting over de toepassing van het koninklijk besluit (KB) van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften, gecombineerd met de bepalingen van de welzijnsreglementering. Daarenboven wil de arbeidsinspectie de werkgevers erop wijzen dat de deadline nadert voor de wettelijk verplichte moderniseringswerken ter beveiliging van liften.

Raadpleeg op de website van FOD WASO het thema Personenliften.

De Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van FOD WASO wenst erop te wijzen dat het wettelijk verplicht is dat liften in bedrijf gesteld vanaf 1 april 1984, dienen te voldoen aan het KB betreffende de beveiliging van liften en dit ten laatste op 31 december 2014. Voor liften met bouwjaar vanaf 1958 is deze einddatum 31 december 2016.

Beheerders van liften die dit nalaten kunnen worden aansprakelijk gesteld bij gebeurlijk ongeval. De Externe diensten voor technische controles op de werkplaats worden verzocht dit aan hun klanten mee te delen.