Netwerkruimte voor preventie van werkgerelateerde mentale aandoeningen (ISOSL, 2019)

De doelstelling van dit proefproject bestaat erin om de zorgverleners (dokters, psychologen, psychiaters) meer te professionaliseren in verband met de problematiek inzake gezondheid op het werk en in het bijzonder de geestelijke gezondheid.

Hiervoor werd een referentiesysteem van competenties gecreëerd, waarin 7 competenties zijn opgenomen die de zorgkundige nodig heeft om de patiënt te verzorgen. Dit maakt het voor de zorgverleners mogelijk om hun zorg te versterken en te verbeteren.

De praktijkgids stelt verschillende hulpmiddelen voor in termen van theoretische, wettelijke referenties en acties en diagnostische interventies inzake zorgverlening.

Dit referentiesysteem moet interactief zijn en voortdurend evolueren; het kan worden aangevuld door de clinici zelf.

Om hun benaderingen meer te professionaliseren, worden eveneens pedagogische voorzieningen voor opleiding in de arbeidskliniek voorgesteld, zodat zij ideeën kunnen uitwisselen en in de praktijk kunnen leren van de anderen.

De resultaten van dit proefproject werden bereikt met een participatiegraad van 100% alsook een tevredenheidsgraad van 86%.

Meer informatie daarover is beschikbaar op de website “Stress en burn-out”: Netwerkruimte voor preventie van werkgerelateerde mentale aandoeningen (ISOSL).