Aangepaste versie van de generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan

De generieke gids bevat noodzakelijke principes en maatregelen om ondernemingen toe te laten om veilig te werken door besmettingen op het werk maximaal te vermijden.

De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk hebben op 22 november 2021 een geactualiseerde 8ste versie van deze gids gevalideerd.

Meer informatie daarover in dit nieuwsbericht op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid): Nieuwe versie van de generieke gids (versie 8).

Op de website van de FOD Werkgelegenheid vindt u een overzicht van de sectoren waar een sectorgids of protocol werd opgesteld op basis van een gemeenschappelijke beslissing door de leden van een paritair comité: GENERIEKE GIDS (versie 8) en sectorgidsen: veilig aan het werk tijdens de coronacrisis.