Aanpassingen voor werknemers met een handicap

Hoe reageert u als een medewerker een redelijke aanpassing vraagt? Wie heeft er recht op? Hoe bespreekt u het in uw team? Op deze en andere vragen vindt u een antwoord op “www.eDiv.be”, in de online module “Handicap? Denk eraan!”.

Online opleiding over de antidiscriminatiewetgeving

Omdat er veel vragen kwamen over de antidiscriminatiewetgeving en diversiteit, ontwikkelde Unia, de onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert, een online cursus voor de bedrijfswereld: eDiv, een gratis online opleiding met concrete situaties en oefeningen.

eDiv richt zich op situaties in de arbeidssfeer en is gericht op hr- en teammanagers, preventieadviseurs, vertrouwenspersonen en vertegenwoordigers van werknemers.

3 modules

De cursus bestaat vandaag uit drie modules: Wet, Diversiteit en Handicap. Men vindt er ook meer dan 150 voorbeeldsituaties met adviezen. Voor juristen is er meer informatie in de bibliotheek met een pagina voor elk belangrijk juridisch concept.

Module Handicap

De module Handicap legt de redelijke aanpassingen op het werk uit. De online opleiding maakt gebruik van filmpjes en oefeningen. Zo ontdekt men een brede waaier aan mogelijke aanpassingen.

Men leert ook wie er recht heeft op redelijke aanpassingen en men krijgt een stappenplan om te bepalen of een aanpassing redelijk is of niet voor het bedrijf of de organisatie. Werkgevers en werknemers die voor zichzelf een aanpassing willen aanvragen, krijgen een beter inzicht in hoe ze dit het best aanpakken. Het zomaar weigeren van redelijke aanpassingen is discriminerend; de hr-diensten moeten dus hiervan op de hoogte zijn.

De module is toegankelijk voor doven (met vertaling in de Vlaamse gebarentaal), voor blinde of slechtziende gebruikers en voor personen met een motorische handicap via een klaviernavigatie. Ook de andere modules op eDiv zullen nog toegankelijk worden gemaakt.

Gratis account

De opleiding is kosteloos. Ga naar www.ediv.be en schrijf u in met de knop LOGIN (eerste keer). U kiest uw eigen paswoord. U kunt bijkomende inlichtingen vragen via ediv@unia.be of telefonisch op het gratis nummer 0800 12 800.

Meer informatie

Folders op de eDiv website:

(Bron: Prebes)