CE tool voor CE markeren van producten

Met de CE tool op de website “Euronorm.net” kan men eenvoudig vaststellen wat er op een product van toepassing is. De mappenstructuur per richtlijn geeft een overzicht van wat er nodig is om het product CE te markeren. Het gebruik van die tool is gratis, zonder dat er een abonnement aan is verbonden. Men hoeft zich enkel op zijn account in te loggen.

Hoe werkt de tool?

Maak eerst een gratis account aan via de CE module op de website van het Euronorm informatieplatform: https://tools.euronorm.net.

Dan kiest men een productgroep waar het product het beste op lijkt, zoals een machine, een medisch product, een product bedoeld voor een explosiegevaarlijke omgeving, een druksysteem, hijsgereedschap, speelgoed, een boot, …

Men krijgt dan enkele vervolgvragen. Op die manier kan men zo goed mogelijk vaststellen welke EU richtlijnen op het product van toepassing zijn.

Vervolgens krijgt men in een overzichtelijke mappenstructuur de veiligheidseisen waaraan het product moet voldoen, wat men in de gebruiksaanwijzing moet opnemen, wat men in de verklaring van overeenstemming moet zetten, wat men in het technisch dossier moet verzamelen, …

Meerdere richtlijnen van toepassing

Zijn er meerdere richtlijnen op het product van toepassing, dan worden de eisen per richtlijn in een document weergegeven. Er wordt ook vermeld welke richtlijn(en) uitgesloten zijn als een bepaalde richtlijn van toepassing is; die komt men dan in die categorie niet tegen.

Deze richtlijnen zijn echter niet in het keuzemenu opgenomen:

  • 2011/65/EU over de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS);
  • 2002/96/EG over afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE).

Die twee richtlijnen zijn maar op bepaalde productgroepen van toepassing. Kiest men voor één van die bepaalde productgroepen, dan krijgt men ook de eisen met betrekking tot die richtlijnen.

Andere diensten van Euronorm in het kader van de CE markering

Euronorm.net biedt ook tegen een kleine vergoeding:

  • documenten in begrijpelijk Nederlands, veelal opgesteld in de vorm van een checklist en vaak voorzien van een flowchart waarin een eventuele classificatie een stuk duidelijker wordt;
  • praktisch bruikbare technische dossiers voor diverse productgroepen, opgebouwd uit bewerkbare documenten en risicoanalyses met waarderingsmodel, enz.

Men kan ook zijn documenten in het kader van de CE markering, zoals de verklaring van overeenstemming, de risicoanalyse, het technisch dossier, door Euronorm laten checken. Hiervoor betaalt men ook een vergoeding afhankelijk van de grootte en complexiteit van de opdracht.