Een instrument tegen pesten op het werk

De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk IDEWE en de universiteit KU Leuven hebben een nieuw instrument ontwikkeld tegen pesten op de werkplaats.

Enquête van IDEWE

Volgens een enquête van IDEWE bij 25.000 Belgen wordt meer dan 20 % van de Belgische werknemers maandelijks geconfronteerd met ten minste een vorm van pesterijen.

De enquête toont aan dat 12,1% van de bedienden wekelijks intimiderende gedragingen ondergaat en 3,9% dagelijks, in de vorm van roddels, beledigingen of isolement.

De werkomgeving speelt een overheersende rol in het ontstaan van pesterijen. De belangrijkste oorzaken zijn de werkdruk, tegenstrijdige verwachtingen, de werkonzekerheid en de onzekerheid in verband met de te vervullen rol. Zo weet een vierde van de werknemers die dagelijks slachtoffer zijn van pesterijen niet juist wat hun rol in de onderneming is en 22,5 % wijst erop dat zij worden geconfronteerd met tegenstrijdige verwachtingen op het werk.

Omgekeerd worden werknemers die zich gesteund voelen door hun collega's en leidinggevenden, die autonoom zijn en mogelijkheden hebben om zich te ontwikkelen, minder geconfronteerd met pesterijen.

Een gemakkelijk doelwit

Een stresserende werkomgeving maakt werknemers vatbaar voor pesterijen. Gestresseerde werknemers zijn een gemakkelijk doelwit. Ze zijn uitgeput door de stress. Bijgevolg kunnen ze zich moeilijker verdedigen tegen een negatieve gedraging.

Het instituut heeft met de universiteit van Leuven de "StressBalancer" ontwikkeld, een e-learninginstrument dat werknemers leert om stresssituaties actief te beheersen. Het omvat drie fases:

  1. een vragenlijst die de werkervaring van de deelnemers en hun technieken inzake stressbeheersing evalueert;
  2. een evaluatie van de sterke en zwakke punten van de werknemer op dit gebied;
  3. een opleiding met oefeningen en adviezen op basis van video's, foto's en teksten.

(Bron: Le Soir, 3 février 2018)

Meer info over StressBalancer: stressbalancer@idewe.be.