Ventilatie en binnenluchtkwaliteit in het kader van COVID-19

De Taskforce Ventilatie van het coronacommissariaat heeft aanbevelingen voor ventilatie en binnenluchtkwaliteit opgesteld en een document over de keuze en het gebruik van CO2-meters in de context van COVID-19.

Deze documenten zijn beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid):

Daarnaast werd op de persconferentie van 7 mei 2021 over COVID-19 deze nieuwe inzichten over ventilatie voor het grote publiek uitgelegd:

Op de website van de FOD Werkgelegenheid is er deze affiche beschikbaar: Veilig aan het werk - Al is het virus nog zo snel, verse lucht verjaagt het wel! (PDF, 60 KB).