In de praktijk

OIRA
Huishoudens

OiRA Dienstboden

Op 15 mei verscheen in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 7 mei 2023 tot vaststelling van specifieke maatregelen betreffende het welzijn op het werk van dienstboden en huispersoneel.

Veiligheidssignalering- en symbolen met Napo

Eind april 2023 bracht het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA) een herwerkte versie uit van het Napo-filmpje “Napo in…De beste signalen”.
Psychosociale risico’s (PSR)

Combat Harassment Tool (CHAT)

Recent lanceerde de KULeuven de Combat Harassment Tool (CHAT), een online screeningstool voor ongewenst gedrag op het werk.
Basiseisen (arbeidsplaatsen)

FAQ binnenluchtkwaliteit

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid) heeft onlangs een lijst met veel gestelde vragen (“Frequently Asked Questions” of FAQ) rond de nieuwe maatregelen inzake binnenluchtkwaliteit bijgewerkt.

EU-OSHA lanceert verbeterde OSHwiki

OSHwiki, de op samenwerking gebaseerde online-encyclopedie van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) met informatie over veiligheid en gezondheid op het werk (VGW), is vernieuwd voor meer gebruiksgemak.
Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

Geweld en intimidatie op het werk: praktische gids van de IAO voor werkgevers

Een nieuwe publicatie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) geeft praktisch advies aan ondernemingen en werkgevers om hen te helpen een passend beleid en kader te ontwikkelen om geweld en pesterijen op de werkplek aan te pakken.