In de praktijk

Thermische omgeving / Beschermingsmiddelen

OSHwiki-artikel over de impact van de klimaatverandering

Een OSHwiki-artikel van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) belicht de belangrijke gevolgen van klimaatverandering voor de gezondheid en veiligheid van mensen op het werk.
Thermische omgeving

Zomerhitte op het werk

In de zomer kunnen hoge temperaturen verhinderen dat werknemers in aanvaardbare omstandigheden kunnen werken. De werkgever moet dan ook de nodige maatregelen treffen om dat ongemak te verminderen. Die maatregelen zijn door de regelgeving vastgesteld.
OIRA / Risicoanalyse
Administratieve en ondersteunende diensten / Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties

OiRA Bureau

In mei 2023 werd een nieuwe tool voor een online interactieve risicoanalyse (OiRA) rond bureauwerk gelanceerd. OiRA Bureau is vooral bestemd voor organisaties met hoofdzakelijk kantoorwerk zoals notariaten, advocatenkantoren, uitzendkantoren, bank- en verzekeringskantoren, boekhoudkantoren, IT-...
OIRA
Huishoudens

OiRA Dienstboden

Op 15 mei verscheen in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 7 mei 2023 tot vaststelling van specifieke maatregelen betreffende het welzijn op het werk van dienstboden en huispersoneel.

Veiligheidssignalering- en symbolen met Napo

Eind april 2023 bracht het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA) een herwerkte versie uit van het Napo-filmpje “Napo in…De beste signalen”.
Psychosociale risico’s (PSR)

Combat Harassment Tool (CHAT)

Recent lanceerde de KULeuven de Combat Harassment Tool (CHAT), een online screeningstool voor ongewenst gedrag op het werk.