Digitaalplatformwerk eerste prioriteitsgebied van de campagne “Veilig en gezond werken in een digitale samenleving”

07.02.2024
De campagne “Veilig en gezond werken in een digitale samenleving” van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) richt zich momenteel op de wereld van het digitaalplatformwerk, het eerste prioriteitsgebied van de campagne.

Digitaalplatformwerk (ofwel platformwerk) is een groeiend werkgelegenheidsmodel in verschillende sectoren van de economie, waarbij betaalde arbeid wordt georganiseerd via of op een online platform. Het maakt het betreden van de arbeidsmarkt toegankelijker, met name voor sommige kwetsbare groepen, en het biedt flexibiliteit. Toch brengt het ook risico’s en uitdagingen met zich mee voor de veiligheid en gezondheid op het werk (VGW), zoals intensief werk, isolement, baanonzekerheid, onduidelijke arbeidsstatus en problemen in verband met het beheer van taken en werkschema’s aan de hand van algoritmen.

Het onderzoek van EU-OSHA naar platformwerk analyseert kansen, uitdagingen en risico’s, inventariseert verschillende soorten platformwerk, identificeert voorbeelden van beleidsmaatregelen en ondersteunt de ontwikkeling van initiatieven en praktische instrumenten om risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk te voorkomen, geïnspireerd op een reeks voorbeelden.

Meer info

Ontdek alle tools, verslagen, casestudy’s en andere publicaties op de campagnewebsite Veilig en gezond werken in een digitale samenleving, op de pagina Digitaalplatformwerk.

(Bron: EU-OSHA Highlights – februari 2024: Digitaalplatformwerk: meer informatie over het eerste prioriteitsgebied van de campagne “Een gezonde werkplek”)