Fotowedstrijd #20jaarwelzijnophetwerk: vierde thema

15.09.2016
Naar aanleiding van de 20ste verjaardag organiseert de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een fotowedstrijd op sociale media. Tweewekelijks kan iedereen foto’s doorsturen over een specifiek thema rond welzijn op het werk. Het vierde thema gaat over veiligheid op arbeidsplaatsen.

Fotowedstrijd #20jaarwelzijnophetwerk

Deel jouw foto over een specifiek thema over welzijn op het werk. Plaats deze foto op instagram, facebook of twitter met als hashtag #20jaarwelzijnophetwerk. Wie weet verschijnt jouw foto op deze website!

Vierde thema: veiligheid op arbeidsplaatsen

Een arbeidsplaats is elke plaats waar arbeid wordt verricht, ongeacht of deze zich binnen of buiten een inrichting bevindt en ongeacht of deze zich in een besloten of in een open ruimte bevindt.

Het koninklijk besluit van 10 oktober 2012 tot vaststelling van de algemene basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten beantwoorden verzamelt de algemene regels van toepassing op arbeidsplaatsen (bepalingen die vroeger werden versnipperd over het volledige ARAB).

Het koninklijk besluit regelt zes aspecten van arbeidsplaatsen: hun uitrusting, hun verlichting, hun luchtverversing, hun temperatuur, de sociale voorzieningen, en de werk- en rustzitplaatsen. 

Onverminderd de toepassing van specifieke maatregelen die voortvloeien uit de risicoanalyse, is de werkgever er toe gehouden de nodige maatregelen te treffen opdat de arbeidsplaatsen te allen tijde zouden beantwoorden aan de bepalingen van dit besluit.

Over de specifieke regelgeving is meer informatie beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg onder het thema Welzijn op het werk > Arbeidsplaatsen.

Meer specifieke informatie over lawaai, trillingen, thermische omgeving en verlichting is beschikbaar op deze website onder het thema Fysische agentia.

Deel jouw foto!

Wat moet je doen?

  • Maak en deel jouw die aansluit met het thema “veilige arbeidsplaatsen”. Deze foto kan gaan over veiligheidsmaatregelen op jouw werkplaats met betrekking tot de uitrusting, verlichting, temperatuur,… Laat jouw inspiratie de vrije loop gaan!
  • Post jouw foto op je instagram of twitterkanaal of deel het op onze Facebookpagina. Gebruik de hashtag #20jaarwelzijnophetwerk
  • Jouw foto wordt in ons wedstrijdalbum op de Facebookpagina van de FOD Werkgelegenheid opgenomen. De foto’s met de meeste likes in dat album verschijnen op beswic.be en worden geprojecteerd tijdens ons slotevenement in december!

Tweewekelijks kondigen wij de winnaars aan. Dus hou zeker www.beswic.be en onze Facebookpagina in de gaten!

Het wedstrijdreglement kan je hier downloaden.