Herbeleef het webinar over re-integratie 2.0

Op 3 oktober 2022 organiseerde de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) een webinar over de nieuwe regels voor re-integratie op het werk na ziekte of ongeval.

Het koninklijk besluit van 11 september 2022 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk wat het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers betreft, werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 september 2022 en trad in werking op 1 oktober 2022.

Tijdens dit webinar werd een uitgebreide toelichting over de belangrijkste aanpassingen en nieuwigheden inzake re-integratie gegeven, zoals:

  • Een nieuw contactmoment om de werknemers te informeren over de mogelijkheden voor re-integratie en aangepast werk bij ziekte.
  • De aanpassingen aan het re-integratietraject op vlak van de termijnen, de beslissingen van de arbeidsarts, de verplichtingen van de werkgever en de werknemer, de link met de terug-naar-werk-coördinator en de adviserend arts, enz.
  • Het versterken van het collectieve re-integratiebeleid.

Bekijk de video van het webinar op het YouTube-kanaal van de FOD Werkgelegenheid:

De presentatie die tijdens het webinar werd getoond, is beschikbaar via de evenementenwebsite van de FOD Werkgelegenheid: Re-integratie 2.0. - PPT Valérie Vervliet (PDF, 1,30 MB).