MSA telefoonapps (seminarie EU-OSHA)

Op 28 en 29 september 2021 organiseerde het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid (EU-OSHA) een tweedaags online seminarie rond telefoonapps die alles met musculoskeletale aandoeningen (MSA) te maken hebben.

Er werden zes apps voorgesteld. Deze e-tools kunnen bijvoorbeeld helpen bij de preventie van MSA, bij de inschatting en beoordeling van risico’s etc. De opzet was om informatie uit te wisselen en de laatste ontwikkelingen binnen dit gebied te bespreken. Verschillende aspecten van het gebruik tot de ontwikkeling van e-tools kwamen aan bod: de voor- en nadelen, de successen en obstakels, de toekomstige opportuniteiten etc. 

U kan alle presentaties raadplegen via de website van EU-OSHA: E-tools seminar on MSDs Mobile phone apps.

Het seminarie zorgde voor enkele boeiende conclusies en stellingen:

 • E-tools zijn een deel van de oplossing, niet de oplossing op zich.
  • Ze moeten deel uitmaken van een breder pakket, met inbegrip van bv. opleiding en ondersteuning.
  • Het moet duidelijk zijn wat de apps moeten doen, voor wie, en waarom.
  • Opgepast, niet elke werkplek heeft toegang tot ICT: ondersteuning blijft nodig.
 • E-tools moeten duurzaam zijn.
  • Dit wil zeggen: ingebed zijn in een programma/strategie op de lange termijn.
  • Dit zorgt voor een beleidsbasis, politieke steun en financiering.
  • Het is noodzakelijk dat apps aangepast kunnen worden aan technologische, wettelijke en wetenschappelijke veranderingen.
 • Succesvolle e-tools hebben de steun van alle belanghebbenden.
  • Garandeer betrokkenheid vanaf de planningsfase tot en met de evaluatie.
  • Betrek gebruikers bij het testen/ontwerpen in een "echte wereld"-context
  • De aanpak van de particuliere sector kan verschillen van die van de publieke sector.
 • Een e-tool verwerkt gegevens tot een op maat gesneden output.
  • Deze output heeft een wetenschappelijke en technische basis.
  • Maar, indien gegevens niet goed ingegeven zijn, levert dit ook geen deftige output op.
 • E-tools zelf moeten een wetenschappelijke en technische basis hebben.
  • Voortbouwend op bestaande instrumenten, tools, producten, gidsen etc.
 • Niet alle e-tools zijn in de eerste plaats bedoeld om de risicoanalyse te voeden.
  • Ze kunnen ook ingezet worden voor bewustmaking, opleiding, diagnostiek, "mainstreaming" etc.
 • De complexiteit van e-tools kan afhangen van de kennis en vaardigheden van de eindgebruiker.
  • Het instrument moet specifiek zijn voor en afgestemd zijn op de beoogde gebruiker.
  • Alle instrumenten moeten aantrekkelijk zijn om te gebruiken en een lage drempel hebben.
 • De output moet toegankelijk en begrijpelijk zijn voor de eindgebruiker.
  • Gamificatie kan het gebruik aanmoedigen.
  • De eindgebruiker moet kunnen zien wat hij nadien moet doen (preventief of curatief); wat de volgende stap/actie is.   
 • De gegevensbescherming is van vitaal belang, vooral wanneer het gaat om medische gegevens.
  • Dit kan de overdraagbaarheid, opslag en gebruik van gegevens beperken.
  • Wees duidelijk over het gebruik van gegevens. Geanonimiseerde metadata kunnen zeer nuttig zijn.
 • Een geïntegreerde aanpak kan reële voordelen opleveren.
  • Platformoverkoepelend gebruik kan een aanzienlijke meerwaarde opleveren.
  • De mogelijkheid om gegevens tussen systemen over te dragen.