Nieuws en evenementen

29.08.2017
Musculoskeletale aandoeningen (MSA)

Brochure voor preventie van MSA

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) heeft een algemene informatiebrochure uitgegeven over de...
28.08.2017
Burn-out

Op de blog: coaches om burn-out te voorkomen

De overheid gaat anti-stress-experts opleggen aan de bedrijven om burn-out aan te pakken.
24.08.2017

Nieuwe publicatie “Wetgeving welzijn op het werk”

Preventieadviseurs, arbeidsartsen, veiligheidsexperten en andere personeelsleden van de interne en externe diensten voor preventie, bescherming en...
22.08.2017
Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

Op de blog: enquête over agressie op het werk

Uit een enquête blijkt dat één Belg op acht te maken kreeg met agressief gedrag op het werk. De studie dateert van 2016 en werd uitgevoerd door IDEWE...
21.08.2017
Musculoskeletale aandoeningen (MSA)

Op de blog: universiteiten en bedrijven onderzoeken economische relevantie van robotpakken

De twee universiteiten VUB en KU Leuven willen samen met twintig bedrijven uit verschillende sectoren de handen in elkaar slaan om de economische...
18.08.2017
Chemische agentia

Inspectiecampagne van het REACH handhavingsforum over chemische stoffen die aan een vergunningsplicht zijn onderworpen

De inspecteurs in 17 Europese landen hebben nagegaan of de vergunningsvereisten krachtens REACH voor het gebruik en het in de handel brengen van 13...