Nieuws en evenementen

22.08.2023
Psychosociale risico’s (PSR)

FAQ psychosociale risico’s

Over de toepassing van de regelgeving betreffende de preventie van psychosociale risico’s kreeg de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid...
21.08.2023
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening / Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties

Op de blog: Witboek crisisbeheer

De Commissie van deskundigen inzake crisisbeheer heeft op 25 april 2023 het witboek met aanbevelingen ter verbetering van het crisisbeheer in België...
17.08.2023
Dienstenchequewerknemers
Reinigingsbedrijven en dienstencheque / Huishoudens

IAO-verslag over huishoudhulpen

Een recent rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) geeft een beknopte samenvatting van een diepgaand onderzoek dat de IAO in 2021...
11.08.2023
Psychosociale risico’s (PSR)

Analyse van werkgerelateerde psychosociale risico’s: vragenlijstmethode

De FOD Werkgelegenheid ontwikkelde een vragenlijstmethode waarmee werkgevers zelfstandig een risicoanalyse psychosociale risico’s kunnen uitvoeren.
11.08.2023
Telewerk / Psychosociale risico’s (PSR)

Rapport van Eurofound over hybride werk: theorie en praktijk

Sinds de COVID-19-pandemie en de opkomst van het telewerk heeft ook de term “hybride werk” zijn intrede gedaan. De term wordt vaak gebruikt om te...
09.08.2023
Gevaarlijke stoffen

Belgische afvalbedrijven vallen in de prijzen op het 10de Europese afvalcongres

Van 14 tot 16 juni 2023 organiseerde de ‘Confederation of European Waste-to-Energy Plants’ (CEWEP) in Berlijn het 10de “afval-naar-energie”-congres...