Nieuws en evenementen

10.07.2023
Arbeidsorganisatie
Vervoer en opslag

Vermoeidheid van bestuurders in de kijker

De ‘European Transport Workers’ Federation’ (ETF) heeft 21 juni 2023 uitgeroepen tot internationale dag tegen vermoeidheid van bestuurders. De ETF...
06.07.2023
Werkkledij

KB tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk, wat de gebruiksvoorwaarden van de werkkledij betreft

Een nieuw koninklijk besluit (KB) van 11 juni 2023 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk wat de gebruiksvoorwaarden van de...
05.07.2023
Arbeidsmiddelen / Op de markt brengen van machines / Collectieve beschermingsmiddelen (CBM)

De nieuwe machineverordening is een feit

Op 29 juni 2023 werd de verordening 2023/1230 betreffende machines van 14 juni 2023 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (EU). De...
03.07.2023
Re-integratie op het werk
Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties

Publicatie van Medex rond ziekteafwezigheid bij ambtenaren in 2022

Medex bestudeerde de ziekteafwezigheid van federale ambtenaren in het jaar 2022 en publiceerde onlangs de belangrijkste cijfers.
29.06.2023
COVID-19 / Psychosociale risico’s (PSR)

Rapport van ETUI over ongelijkheden op gezondheidsgebied gerelateerd aan psychosociale arbeidsomstandigheden in Europa

Een nieuw rapport van het Europees Vakbondsinstituut (ETUI) gaat dieper in op resultaten over psychosociale arbeidsomstandigheden en ongelijkheden op...
27.06.2023
Arbeidsplaatsen / Arbeidsmiddelen / Arbeidsongevallen
Kunst, amusement en recreatie

Op de blog: lancering veiligheidspaspoort in de podiumkunsten

Werken in de podium- en eventsector is niet zonder risico. Niet enkel bij podium- en eventtechnici, maar ook bij andere medewerkers moet er gewaakt...