Nieuws en evenementen

20.02.2023
Brandpreventie / Beroepsziekten / Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
Industrie / Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

Op de blog: het gebruik van nitrilonderhandschoenen onder gewone brandweerhandschoenen: advies HGR

In december 2022 gaf de Hoge Gezondheidsraad (HGR) advies 9542 rond het gebruik van nitrilonderhandschoenen onder gewone brandweerhandschoenen als...
15.02.2023
Chemische agentia / Kankerverwekkende en mutagene agentia

De Europese Commissie wil nieuwe grenswaarden voor werkgerelateerde blootstelling aan lood en diisocyanaten

De Europese Commissie (EC) heeft recent enkele maatregelen genomen om de bescherming van werknemers tegen gezondheidsrisico's in verband met de...
13.02.2023
COVID-19
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening / Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties

Op de blog: FOD Volksgezondheid publiceert nieuwe Blikvanger Gezondheidszorg COVID-19

In een nieuwe Blikvanger Gezondheidszorg COVID-19 geeft de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (...
10.02.2023
Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
Vervoer en opslag

NMBS lanceert campagne rond agressie tegen spoorwegpersoneel

Op 9 februari 2023 lanceerde de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) een nieuwe campagne om het groeiend probleem van agressie...
08.02.2023

Op de blog: CAO 164: fietsvergoeding woon-werkverkeer

Op 24 januari 2023 werd de CAO 164 betreffende de tegemoetkoming van de werkgever voor de verplaatsingen per fiets van de werknemer tussen zijn...
06.02.2023
Basiseisen (arbeidsplaatsen) / Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen / Arbeidsongevallen
Industrie / Bouw

Op de blog: basisveiligheidsopleiding tijdelijke of mobiele bouwplaatsen: advies HRPBW, praktische opleidingen Constructiv en geactualiseerde BeSWIC-berichten

Omdat de basisveiligheidsopleiding in de bouw enkel via de CAO van 12 mei 2022 was geregeld (en dus enkel van toepassing was binnen PC 124), gaven de...