Op de blog: herbeleef de studiedag van Fedris rond preventie en “OSH-vigilance”

04.12.2023
Op 9 november 2023 organiseerde Fedris, het federaal agentschap voor beroepsrisico's, een studiedag over preventie en OSH-vigilance (waakzaamheid op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk).

Dit blogartikel geeft meer informatie over deze studiedag, die door een treinstaking niet fysiek maar wel digitaal plaatsvond. Daarnaast wordt er verwezen naar:

  • andere berichtgeving van Fedris, enkele relevante BeSWIC-berichten;
  • de wet van 13 november 2023 tot wijziging van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 betreffende de verzwaarde risico's;
  • het koninklijk besluit van 26 november 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2008 tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico’s;
  • het koninklijk besluit van 13 november 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1969 houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling en tot vaststelling van de criteria waaraan de blootstelling aan het beroepsrisico voor sommige van deze ziekten moet voldoen;
  • het jaarverslag van Fedris.

Lees het volledige artikel op de blog van BeSWIC: Herbeleef de studiedag van Fedris rond preventie en “OSH-vigilance”