Slotevenement van de Belgische campagne "Verlicht de last": "Preventie van musculoskeletale aandoeningen - Goede praktijken"

Op donderdag 27 oktober 2022 organiseert het het Belgisch focal van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) het slotevenement van het Belgische luik van de "Verlicht de last" campagne van EU-OSHA: "Preventie van musculoskeletale aandoeningen - Goede praktijken".

Het evenement vindt plaats in Auditorium Storck van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) aan de Ernest Blerotstraat 1 te 1070 Brussel.

Tijdens dit evenement werpt de arbeidsinspectie een blik op de aanpak van musculoskeletale aandoeningen (MSA) en zullen verschillende Belgische goede praktijken voorgesteld worden, waaronder ook de Belgische laureaten van de award voor goede praktijken van EU-OSHA.

Meer informatie over de campagne is beschikbaar op de website van de campagne "Gezond werk: verlicht de last! 2020-2022".

Agenda en sprekers

  • 9.30 uur: Inleiding - Frank Dehasque - Adviseur Europese strategie en coördinatie - Focal Point Manager EU-OSHA - FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  • 9.40 uur: Een blik van de inspectie - Yves De Groeve - Arbeidinspecteur Toezicht Welzijn op het werk - Coördinator kennisdirectie ergonomie - FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  • 10.10 uur: Het belang van het mee in rekening brengen van mentale aspecten bij het bepalen van de arbeidsbelasting in een logistieke omgeving (Nike) - Katrien Devel - Preventieadviseur ergonomie - Mensura
  • 10.30 uur: Van 3D motion capture tot de exploratie van jobrotatiemogelijkheden bij Carrefour - Jolien Maes - Preventieadviseur ergonomie - Attentia
  • 10.50 uur: Pauze
  • 11.10 uur: De holistische aanpak van MSA in een supermarkt - Roeland Motmans - Preventieadviseur ergonomie - Delhaize
  • 11.30 uur: Van ergonomiebeleid naar ergonomiecultuur - Veerle Peeters - Preventie- en milieuadviseur - GZA Ziekenhuizen
  • 11.50 uur: Huldiging Belgische selectie
  • 12.00 uur: Netwerklunch

Omdat alle sprekers van de weerhouden goede praktijken en de inspectie Nederlandstalig zijn, wordt er Franstalige simultaanvertaling voorzien. De organisatie verontschuldigt zich voor het eventuele ongemak bij de Franstalige deelnemers.

Meer informatie en inschrijvingen

via de evenementenwebsite van de FOD Werkgelegenheid: Slotevenement van de Belgische campagne "Verlicht de last" : "Preventie van musculoskeletale aandoeningen - Goede praktijken", of rechtstreeks via de website van de campagne “Verlicht de last”:  www.lightentheload-euosha.com.