Studiedag over arbeidsongevallen van uitzendkrachten

Op 1 oktober 2020 organiseerde de centrale preventiedienst voor de sector van de uitzendarbeid “Preventie en Interim” (P&I) een succesvolle fysieke studiedag over arbeidsongevallen. Door de coronamaatregelen werd uitgeweken naar het Auditorium van Passage 44 te Brussel, zodat de sociale afstand kon worden behouden.

Inhoud van de studiedag

Zowel door de diversiteit aan sprekers en stakeholders, de brede waaier van gepresenteerde standpunten als vanuit praktisch oogpunt (extra maatregelen om de verspreiding van covid-19 tegen te gaan) was de studiedag een succes.

Vanaf het welkomstwoord tot en met de conclusie volgden niet minder dan acht presentaties elkaar op, die elk op hun beurt verrijkend waren in hun bijdrage aan een algemener en vollediger beeld over het concept ‘arbeidsongevallen van uitzendkrachten’.

Volgende sprekers kwamen aan bod:

 • Mevrouw Marijke Bruyninckx, Directeur Preventie en Interim, opende de dag met een kort welkomstwoord, presenteerde de statistieken van de uitzendsector en legde de klemtoon op de samenwerking met en tussen de verschillende betrokken partijen.
  Presentatie: Welkom Studiedag Arbeidsongevallen bij uitzendkrachten (PDF, 5,36 MB)
 • De heer Steven Van Cauwenberghe, Toezicht Welzijn op het Werk, besprak vervolgens de psychosociale aspecten bij het behandelen en het begrijpen van arbeidsongevallen. In het bijzonder presenteerde hij een checklist psychosociale aspecten die ondersteuning biedt bij het correct invullen van het omstandig verslag.
  Presentatie: Psychosociale aspecten en arbeidsongevallen TOOL (PDF, 1,09 MB)
 • Mevrouw Anita Tercaefs en mevrouw Véronique Dupont, Federaal Agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris), gingen dieper in op de aangifte van arbeidsongevallen en hoe deze laatste optimaal moet of kan worden ingevuld.
  Presentatie: Fedris controleert én informeert (PDF, 687 KB)
 • De heer Walter Jungbluth, arbeidsongevallenverzekeraar Allianz, nam het woord met zijn presentatie over arbeidsongevallen die zich in het bijzonder voordoen op de weg van en naar het werk en niet op de werkplek.
  Presentatie: Studiedag Preventie en Interim - Arbeids(weg)ongevallen in de uitzendsector (PDF, 1,25 MB)
 • De heer Ivo Van Aken, Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV), sloot de voormiddag af met een uiteenzetting over “veilig met de fiets naar de werkplek”, die goed aansloot bij de presentatie van Dhr. Jungbluth.
  Presentatie: Met z’n allen veilig op de fiets (PDF, 6,95 MB)
 • De heer Geert de Krem, verzekeringen Vanbreda, startte de namiddag met een toelichting over de verschillende redenen waarom arbeidsongevallenverzekeraars sommige arbeidsongevallen weigeren te aanvaarden. Hij presenteerde de concepten van de bewijslast en het belang van een correcte en uitgebreid ingevulde arbeidsongevallenaangifte. Deze presentatie sloot naadloos aan op deze van Fedris.
  Presentatie: Worden er te veel arbeidsongevallen geweigerd? (PDF, 588 KB)
 • Meester Hervé Deckers, advocatenkantoor Deckers & Joassart, ging in op een belangrijk juridisch aspect, namelijk de wettelijke aansprakelijkheid bij arbeidsongevallen en op de kwestie van de immuniteit van de werkgever aangaande de aansprakelijkheid.
  Presentatie: Preventie en Interim “Uitzendarbeid, arbeidsongeval en immuniteit” (PDF, 706 KB)
 • De heer Jos Schockaert, externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPB) “Liantis”, presenteerde de opdrachten van een EDPB bij het onderzoeken van arbeidsongevallen en de reeds ondernomen acties om arbeidsongevallen op de best mogelijke manier te voorkomen.
  Presentatie: Arbeidsongevallen beter voorkomen dan genezen (PDF, 261 KB)
 • Tenslotte sloot de heer Dirk Van den Brempt, Keolis Belgium, de dag af met een voorstelling van Keolis en de inspanningen van de groep om een veiligheidscultuur onder buschauffeurs te creëren om het aantal arbeids- en wegongevallen te beperken.
  Presentatie: Keolis in België (PDF, 2,31 MB)

  Keolis is tevens ISO 39001 gecertificeerd. Over ISO 39001 is er ook dit blogartikel op BeSWIC gepubliceerd: ISO 39001: nieuwe norm voor een transportveiligheidsbeheersysteem.

Meer info:

Andere berichten over P&I

Over P&I zijn er de volgende berichten op BeSWIC gepubliceerd:

Meer informatie

Over de regelgeving, op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de rubriek Thema's > Welzijn op het werk > Werkorganisatie en bijzondere werknemerscategorieën > Uitzendarbeid.