Webinar over proces-gegenereerde agentia (Roadmap on Carcinogens)

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de Belgian Society for Occupational Hygiene hebben de handen in elkaar geslagen om in het kader van de Roadmap on Carcinogens een webinar te organiseren op 20 mei 2022 van 9u00 tot 12u30 (onthaal vanaf 8u50) om een goede praktijken toe te lichten met betrekking tot proces-gegenereerde agentia.

Proces-gegenereerde agentia zijn (vaak) ongewenste bijproducten die ontstaan door de uitvoering van bepaalde arbeidsprocessen. Deze specifieke agentia vereisen extra aandacht omdat ze geen ‘etiket’ hebben en er geen enkele referentie is naar deze carcinogene agentia in Veiligheidsinformatiebladen. Hierdoor worden ze vaak vergeten in de risico-evaluatie op het niveau van de onderneming. Een groot aantal werknemers in de EU wordt potentieel blootgesteld aan dergelijke proces-gegenereerde agentia zoals kristallijn siliciumdioxide, houtstof (afkomstig van hardhout), dieseluitlaatgassen, lasrook, Chroom VI, formaldehyde ...

Meer info, het volledige programma en inschrijving via de evenementenwebsite van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: Webinar over proces-gegenereerde agentia (Roadmap on Carcinogens)

Meer info over de Roadmap: Roadmap on Carcinogens