Nieuws en evenementen

01.12.2023
Asbest

Richtlijn (EU) 2023/2668 tot wijziging van Richtlijn 2009/148/EG betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest op het werk

Op 30 november 2023 werd de richtlijn (EU) 2023/2668 van het Europees parlement en de raad van 22 november 2023 tot wijziging van Richtlijn 2009/148/...
27.02.2023
Asbest

Aanpassing asbestregelgeving

Het koninklijk besluit (KB) van 12 februari 2023 tot wijziging van titel 3 betreffende asbest van boek VI van de codex over het welzijn op het werk...
19.12.2022
Asbest

Verwijderen van asbestbevattende tegels en lijmlagen

Het verwijderen van asbesthoudende tegels en lijmlagen kan vanaf 1 februari 2023 enkel in hermetisch afgesloten zones gebeuren.
03.10.2022
Asbest

Nieuwe wetgevende initiatieven om de Europese werknemers te beschermen tegen asbest

Op 28 september 2022 heeft de Europese Commissie (EC) een mededeling goedgekeurd en een wetsvoorstel ingediend rond de bescherming van werknemers...
19.09.2022
Elektrische installaties / ATEX / Chemische agentia / Asbest / Ioniserende stralingen
Vervoer en opslag

Op de blog - Bekwaamheidsattesten of verplichte opleidingen: enkele niet-welzijnsregelgevingen

Menig preventieadviseur kent de opleidingen (en de daaropvolgende bevoegdheidsverklaring door de werkgever) voor BA4 (gewaarschuwde)/BA5 (vakbekwame...
05.02.2020
Asbest

Op de blog: nieuwe website van het Asbestfonds

Het Asbestfonds (AFA) heeft een nieuwe website gelanceerd. Het AFA informeert over de gevaren van asbest en hoe hiermee om te gaan. Het vergoedt en...