Werkhervatting na ziekte (2011)

Dit onderzoek analyseert de bestaande beroepsinschakelingssystemen voor werknemers na een langdurige afwezigheid wegens ziekte.

Dit onderzoek uit 2011 geeft onder meer:

  • een inventaris van de reglementering in België over arbeidsongeschiktheid, definities van de verschillende gebruikte termen (ongeschiktheid, langdurige afwezigheid, …);
  • een inventaris van de bestaande praktijken, de reeds overwogen initiatieven, de ervaringen, de pilootprojecten en de goede praktijken in België en in de andere Europese landen;
  • een analyse van de factoren die de terugkeer naar het werk verhinderen en bevorderen. In dit laatste gedeelte worden eveneens aanbevelingen voorgesteld.

Auteurs

  • Peter Donceel - Katholieke Universiteit Leuven, Afdeling Bedrijfs-, Milieu-, en Verzekeringsgeneeskunde;
  • Philippe Mairiaux - Université de Liège, Service de Santé au travail et Education pour la Santé (STES);
  • Fabienne Kéfer – Université de Liège, Unité de droit social.

Meer informatie

Op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de module Onderzoeksprojecten > 2011 - Werkhervatting na ziekte.