Onderzoeken

Deze module bevat informatie over de onderzoeksprojecten over welzijn op het werk.

De informatie is onderverdeeld per onderzoeksproject.

 

De determinanten van het werk-privé en privé-werk conflict (Universiteit Hasselt – België – 2007)

Dit artikel bespreekt de resultaten van een onderzoek over het conflict tussen werk en privé leven en de verschillen tussen mannen en vrouwen hieromtrent.

De studie Belstress III (FOD Werkgelegenheid – België – 2006)

De Belgische studie over de stress op het werk “Belstress” is een multidisciplinaire longitudinale studie over de relatie tussen stress op het werk en absenteïsme wegens ziekte of ongeval.

De voorspelling van werkstress in Nederland en Vlaanderen (Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken – België en Nederland – 2009)

Het onderzoeksmodel ter verklaring van werkstress, gebaseerd op het Job Demands-Resources (JD-R) model, wordt toegepast op vier omvangrijke steekproeven uit de Nederlandse (2002 en 2004) en Vlaamse (2004 en 2007) beroepsbevolking.

Psychosocial job stress in relation to health (UGent, doctoraatsproefschrift – België – 2007)

Dit proefschrift werd in juni 2007 met succes ingediend tot het behalen van de graad van Doctor in de Medische Wetenschappen aan de universiteit van Gent (UGent). Het handelt over de perceptie van psychosociale jobstress in relatie tot de gezondheid van werknemers en is gebaseerd op resultaten van...

Stress en welzijn in de banksector (Over Werk – België – 2003)

Dit artikel beschrijft hoe men via een enquête een overzicht van alle elementen van werkdruk en stress in de bankensector heeft gekregen.

Waardoor geraakt de hardwerkende Vlaming gestresseerd? (Over Werk – België – 2007)

In dit artikel wordt op basis van het Job Demands-Resources (JD-R) model, gezocht naar een verklaring voor verschillen in niveaus van psychische vermoeidheid en plezier in het werk bij Vlamingen.