55000716P Kamer - De RSZ en de stopzetting van bedrijven