De VOW / QFT: Meetinstrument over werkbaarheid - Tool

voorgesteld door het Ervaringsfonds

Vooraleer daadwerkelijk over te stappen naar een concreet verbeteringsproject is het aangeraden de werksituatie in kaart te brengen. Wat betekent “ouder worden” binnen de gegeven werksituatie voor de werknemer? Er wordt uitgegaan van het begrip "werkbaarheid".

"Werkbaarheid" kan worden omschreven als het evenwicht tussen de karakteristieken, eigen aan de werknemer (gezondheid, kennis en competenties, blijfintentie,…) enerzijds en de karakteristieken eigen aan de werkomgeving anderzijds (veiligheid, functie-eisen, fysische en psychosociale eisen).

De onderneming die de werkbaarheid van zijn oudere personeelsleden wenst te meten is vrij een meetinstrument over werkbaarheid te gebruiken.  Dit meetinstrument dient erkend te zijn door de commissie voor de goedkeuring van de instrumenten van het Ervaringsfonds.

Alvorens een specifiek meetinstrument te gebruiken wordt aan de ondernemingen sterk aangeraden om eerst aan de commissie voor de goedkeuring van de instrumenten van het Ervaringsfonds, de erkenning van het instrument als goedgekeurd meetinstrument te vragen (zoals bepaald in het koninklijk besluit van 1 juli 2006). Bij gebrek aan erkenning zal het advies van de commissie gegeven worden na het indienen van de Ervaringsfonds toelage-aanvraag waarbij dit instrument gebruikt wordt.

De Directie van het Onderzoek over de Verbetering van de Arbeidsomstandigheden (DiOVA) van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg startte een reeks onderzoeken om dit begrip te doorgronden. Op aanvraag en in samenwerking met DIOVA-DIRACT (Sim Moors), hebben onderzoekers van de KUL (Hans De Witte en Guy Notelaers) een volledige vragenlijst ontwikkeld, in het Nederlands en in het Frans.

Het Ervaringsfonds stelt sedert 1 september 2009 gratis de VOW / QFT (Vragenlijst over Werkbaarheid / Questionnaire Facultés de Travail) ter beschikking onder de vorm van een vragenlijst die door een wetenschappelijk team van de ULB gevalideerd werd.

Deze VOW / QFT peilt bij de werknemer hoe hij het evenwicht tussen zijn eigen kenmerken en de eisen waarmee hij geconfronteerd wordt, ervaart.

De bedoeling is de vragenlijst vlot toegankelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Personen die professioneel bezig zijn met gezondheid op het werk, zullen daardoor kunnen beschikken over een krachtig wetenschappelijk instrument om hun beroepsuitoefening te ondersteunen.

De VOW/QFT kan gratis worden gebruikt, maar gebruikers worden verzocht om de referentie en het logo van de FOD Werkgelegenheid te behouden op de geprinte versie die aan de werknemer wordt overhandigd.

Er worden verschillende documenten en bestanden ter beschikking gesteld. Ze helpen om het instrument correct te gebruiken en laten meteen ook een eerste interpretatie van de verzamelde gegevens toe:

Voor verdere informatie over de instrumenten van het Ervaringsfonds, gelieve contact op te nemen met:

Alain Piette, Ergonoom - Attaché
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 
AD Humanisering van de Arbeid - Ervaringsfonds
E. Blerotstraat 1 - 1070  Brussel
Tel.: +32 (0) 2 233 46 28; GSM: +32 (0) 475 80 29 20
email: alain.piette@emploi.belgique.be