Tools

In deze module vindt u links naar de praktische tools (check-lists, handleidingen, programma’s, …) aangeboden door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en andere instellingen.

Deze links zijn onderverdeeld per thema / onderwerp.

 

Arbeidsmiddelen - E-learning - Tools

Arbeidsongevallen en psychosociale risico’s - Tools

Beschermingsmiddelen - E-learning - Tools

De VOW / QFT: Meetinstrument over werkbaarheid - Tool

E-learning om de eerste stappen op vlak van welzijn op het werk te zetten (gezondheid, veiligheid, PSR, MSA…) (e-campus – België)