In de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk

De preventieadviseurs die hun taak uitoefenen in een externe dienst moeten over een (al dan niet specifiek) universitair diploma beschikken en gespecialiseerd zijn in een van de volgende disciplines : arbeidsveiligheid (niveau I), arbeidsgeneeskunde, ergonomie, arbeidshygiëne of psychosociale aspecten van de arbeid. Wat de laatste drie disciplines betreft, is eveneens praktische ervaring vereist (van 3 of 5 jaar naargelang het geval).

Preventieadviseurs niveau II kunnen eveneens werken in een externe dienst en een preventieadviseur niveau I bijstaan.

De preventieadviseur moet een overeenkomst (van bediende of zelfstandige) hebben ondertekend met de externe dienst waarvoor hij werkt teneinde een duurzame samenwerking onder hen te waarborgen. Aldus kan de externe dienst eveneens aan de werkgevers een duurzame relatie bieden met de preventieadviseur(s) die in hun ondernemingen (zullen) zal optreden.

De preventieadviseurs van de externe diensten worden, net als die van de interne diensten, beschermd door een wet tegen ontslag teneinde hun onafhankelijkheid te waarborgen en hebben het recht en de plicht om jaarlijkse bijscholing te volgen.

Parlementaire vragen

 • 717 Kamer - Statuut van de preventieadviseurs

 • 497 Kamer - Jaarverslagen IDPBW in het onderwijs

 • 496 Kamer - Agressie in het onderwijs - Registratieregisters

 • 811 Kamer - Concurrentie onder arbeidsgeneesheren

 • 486 Kamer - De rol van de preventieadviseur op de werkvloer

 • 273 Kamer - Geestelijke gezondheid en werk

 • 5-11141 Senaat - De functietoelage van de preventieadviseurs

Preventieadviseur - Regelgeving

 • Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
 • Titel 1 van boek II van de codex over het welzijn op het werk
 • Titel 3 van boek II van de codex over het welzijn op het werk
 • Titel 4 van boek II van de codex over het welzijn op het werk

Meer informatie hierover en de reglementaire teksten zijn beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de rubriek Thema’s > Welzijn op het werk > Organisatiestructuren > De preventieadviseur.

In de praktijk

 • vvibamti
  vvibamti
  Preventieadviseur

  Werkinstructie voor contact tracing van het VVIB

  VVIB, de Vereniging Voor Interne Bedrijfsartsen, heeft een werkinstructie opgesteld voor risicobeoordeling en contact tracing met betrekking tot COVID-19 positieve werknemers, om bedrijven te helpen bij het effectief beheren van COVID-19 positieve gevallen, zodat verspreiding wordt voorkomen en de...
 • Seed
  Seed
  Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW) / Preventieadviseur

  SEED-Connect: digitale wegwijzer naar arbeidsarts en psycholoog

  Een nieuw digitaal platform “SEED-Connect” maakt het voor iedereen mogelijk om gemakkelijk op te zoeken welke preventieadviseur-arbeidsarts of preventieadviseur psychosociale aspecten men kan contacteren bij problemen gerelateerd aan het werk.
 • Prevent Support
  Prevent Support
  Preventieadviseur

  preventSupport

  Prevent breidt zijn ondersteuningsaanbod voor preventieadviseurs uit met een preventSupport onsite-aanbod, naast de al bestaande offsiteformule.

Nieuws en evenementen

Webinars “Versterkte rol van de arbeidsarts” en “Telewerk/CAO149”

19.05.2021 11:05
In februari 2021 waren er webinars in het Nederlands en in het Frans over de versterkte rol van de arbeidsarts. In maart 2021 waren er webinars in...

Webinar: Versterkte rol van de arbeidsarts in de strijd tegen covid-19

18.02.2021 10:02 to 31.03.2021 10:03
De Algemene Directie Humanisering van de arbeid organiseert over elke nieuwe wet- en regelgeving over welzijn op het werk een webinar om het kader en...
mijn gezondheid.be
mijn gezondheid.be
01.10.2020

Vind uw arbeidsarts via mijngezondheid.be

Wie een externe arbeidsarts heeft op het werk, vindt zijn of haar contactgegevens vanaf nu ook terug via de portaalwebsite “Mijngezondheid”.
prebes vccs
prebes vccs
22.11.2018

Samenwerkingsovereenkomst tussen Prebes en VC-CS

De Koninklijke Vlaamse Vereniging voor Preventie en Bescherming (Prebes) en de nationale beroepsvereniging van veiligheidscoördinatoren (VC-CS)...
Preventieadviseur
Preventieadviseur
24.09.2018

Preventieadviseur van het jaar 2018

De technologiefederatie Agoria verkoos Ive Alenteyns, Contractor Safety Coördinator bij Janssen Pharmaceutica, tot preventieadviseur van het jaar...
Prebes
Prebes
27.08.2018

Resultaten van de veiligheidsenquête van Prebes

In februari 2018 heeft de Koninklijke Vlaamse Vereniging voor Preventie en Bescherming (Prebes) een grote veiligheidsenquête gehouden. De...
Enquête
Enquête
27.04.2018

Enquête over ondersteunend didactisch materiaal voor de preventie-professional

Om het welzijnsbeleid in organisaties te ondersteunen, is het Provinciaal Veiligheidsinstituut (PVI) van de provincie Antwerpen constant op zoek naar...
06.10.2017

Award preventieadviseur van het jaar 2017

Op 19 september 2017 heeft Agoria de 9de award van de preventieadviseur van het jaar uitgereikt. De winnaar van de award 2017 is Kirsten Vanleeuw,...