Enquête over technostress bij werknemers

Het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV) heeft 1.760 werknemers bevraagd om te weten of het gebruik van machines en moderne communicatiemiddelen hun levenskwaliteit al dan niet beïnvloedt. Volgens de ondervraagde werknemers blijkt de grens tussen beroeps- en privéleven steeds meer te vervagen als gevolg van het gebruik van communicatiemiddelen.

Raadpleeg op de website van het ABVV:

Meer informatie