Nieuws en evenementen

30.03.2023
Elektrische installaties

Wijzigingen aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

De FOD Economie heeft recent enkele wijzigingen aangebracht in de drie boeken van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI). Deze...
29.03.2023
Arbeidsplaatsen / Veiligheids- en gezondheidssignalering / Gezondheid van de werknemer / Arbeidsongevallen

Op de blog – Veiligheidscultuur: doctoraat van Karolien van Nunen

Op 14 maart 2023 verdedigde Karolien van Nunen haar doctoraat in de veiligheidswetenschappen aan de Universiteit Antwerpen (leerstoel Vandeputte),...
27.03.2023
Psychosociale risico’s (PSR)

Podcastreeks “Het pauzepraatje” staat stil bij het belang van mentaal welzijn op het werk

In het verlengde van de acties op nationaal niveau en een communicatiecampagne rond mentaal welzijn op het werk promoten de Vice-eersteministers...
24.03.2023
Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
Beveiliging / Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

Felicitatiecampagne #Felicitag voor de veiligheidsberoepen

In navolging van preventiecampagne rond wederzijds respect tussen de burger en de veiligheidsberoepen, lanceerde de Algemene Directie Veiligheid en...
23.03.2023

Enquête Europese Commissie over EU-OSHA, Eurofound, Cedefop en ETF

De Europese Commissie (EC) heeft een 12 weken durende openbare raadpleging gelanceerd om de prestaties en de impact van vier Europese agentschappen,...
22.03.2023
Hijsen of heffen van lasten / Werken op hoogte / Chemische agentia / Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
Bouw

Op de blog – Seizoenarbeiders en gedetacheerde werknemers: 19 affiches rond 4 risicovelden in 8 talen

Het Franse Ministerie van Arbeid, het Ministerie van Landbouw, de ‘Caisse nationale d'assurance maladie’ (Cnam), het ‘Institut national de...