Begeleiding van werknemers met een arbeidsgerelateerde mentale aandoening (St-Vincentiusziekenhuis, 2019)

Het Sint-Vincentiusziekenhuis wil de nodige begeleiding en ondersteuning kunnen bieden bij de uitval van medewerkers omwille van een werkgerelateerde mentale aandoening en ze wil de werkhervatting en re-integratie van medewerkers optimaliseren. Hiervoor werd in 2019 een project uitgerold dankzij de financiering van de FOD Sociale Zekerheid.

Er is ten eerste een nieuwe, transparante en objectieve beleidsprocedure uitgeschreven om eenduidige en eenzelfde informatie te verschaffen, waardoor het duidelijk is wat de werknemer kan en mag verwachten bij uitval. Het project is interessant voor de zorgsector, omdat er hulp wordt ingeschakeld van interne experten psychologen. Buiten de zorgsector zal de expertise van buitenaf moeten komen. Deze hulpbron zal de medewerker helpen zoeken naar de juiste hulpverlening door een sociale kaart van de regio te overlopen.

Ten tweede optimaliseert een gestandaardiseerd begeleidingstraject de werkhervatting en een progressieve terugkeer van de medewerker, door in te zetten op constructieve communicatie en dialoog tussen verschillende actoren: de werknemer, de personeelsdienst/HR, de werkgever, de arbeidsarts, de psychologe, de leidinggevende en zijn team. Hierbij staat het individu centraal, in evenwicht met de werkomgeving, om de terugkeer zo optimaal mogelijk voor te bereiden.

Ten derde kunnen de medewerkers op het niveau van primaire preventie zelf aan de slag met een fysiek zelfzorgboekje, indien gewenst onder begeleiding van een psychologe. Zelfzorg en zelfkennis worden hiermee gestimuleerd. Er kan ook elke maand een zelfzorguurtje worden gevolgd.

Bekijk de tools op de website Ik voel me goed op het werkBegeleiding van werknemers (St-Vincentiusziekenhuis).