Icare (FCR Media, 2019)

FCR media is een groot marketingagentschap voor zelfstandigen en KMO’s. Door bedrijven vindbaar te maken op het internet en de sociale media stimuleren ze de verkoopcijfers. Ze maken ook websites, video’s, Google- en Facebookadvertenties en optimaliseren de online aanwezigheid van bedrijven op verschillende platformen, waaronder goudengids.be

Vanaf 2017 liep er een pilootproject ter preventie van burn-out. Monitoring gebeurde aan de hand van de “welzijnswijzer”, een instrument ontwikkeld door de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk “Securex”. In dit kader werden de volgende acties ondernomen:

  • 2017: opleidingssessies voor leidinggevenden rond vroegtijdige identificatie van burn-out, re-integratietrajecten voor werknemers die langdurig afwezig waren door psychische klachten, een project rond hervalpreventie;
  • 2018: workshops naar werknemers rond identificeren van symptomen bij zichzelf of collega’s en een preventieprogramma: wandelen, yoga, bedrijfsfiets…;
  • 2019: met het interventieprogramma “peer support” werden een tiental medewerkers gedurende 4 dagen intensief opgeleid met als doel de nodige competenties te verwerven om hun collega’s te ondersteunen in een buddy-project.

Het uiteindelijke doel van het volledige project was een vermindering van de verzuimcijfers en het bevorderen van werkhervatting voor werknemers die langdurig thuis waren omwille van burn-out.

Bekijk de tools en het filmpje op de website Ik voel me goed op het werkIcare (FCR Media).