OiRA-tool voor bakkers

Voor de vele KMO’s in de bakkerijsector werd er een nieuwe gratis online risicoanalyse-instrument “OiRA” ontwikkeld om op een eenvoudige en kosteneffectieve manier risico’s inzake het welzijn op het werk te inventariseren en te beoordelen. Deze OiRA-tool kan ook helpen bij het nemen van beslissingen rond preventieve acties en het opstellen van een op maat gemaakt actieplan.

Kleine bedrijven hebben veelal slechts beperkte middelen om een risicoanalyse uit te voeren. Daarom stelt het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk een online platform “OiRA” ter beschikking met risicoanalyse instrumenten (OiRA-tools) die op maat zijn gemaakt voor specifieke sectoren en beroepen in de verschillende Europese landen. OiRA staat voor 'Online interactive Risk Assessment' of 'Online interactieve Risicoanalyse'.

Voor de Belgische bakkerijsector is er nu de tool “OiRA Bakkers” uitgebracht. Dat gratis softwareprogramma is aangepast aan de specifieke kenmerken van de sector, zoals:

  • extreem warme en koude temperaturen;
  • verhoogd risico op brand omwille van warme ovens;
  • (bloem)stof en de bijhorende gezondheidsrisico’s;
  • gevaarlijke machines, zoals mengers;
  • nachtwerk en onregelmatige werkuren.

Naast de risicoanalyse worden er ook tips gegeven voor ergonomie, materiaal, uitrusting voor persoonlijke bescherming, enz. Tevens kan men met behulp van de nieuwe tool een actieplan uitwerken.

De tool kwam tot stand door een intense samenwerking tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties van de bakkerijsector, de opleidings- en personeelsadviseur van de voedingsnijverheid ‘Alimento’ en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Meer info op de website van OiRA: