Aanpassing van grenswaarden voor chemische agentia

27.05.2021
Op 27 mei 2021 publiceerde het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 11 mei 2021 die bepaalde grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan chemische agentia aanpast.

Meer info daarover in dit nieuwsbericht op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: Aanpassing van de regelgeving over chemische agentia.

Tekst van het KB op de website van het Belgisch Staatsblad: Koninklijk besluit van 11 mei 2021 tot wijziging van titel 1 betreffende chemische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk, wat de lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia betreft.