Eurofound jaarboek 2020 “Leven en werken in Europa”

02.06.2021
Het jaarboek “Living and working in Europe 2020” (Leven en werken in Europa 2020) biedt een momentopname van hoe de COVID-19 lockdownmaatregelen de werkgelegenheid, arbeid en levenskwaliteit in Europa hebben veranderd volgens de verzamelde onderzoeksresultaten van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) in 2020.

De enorme impact van de COVID-19-pandemie op het leven en het werk van Europeanen is moeilijk te vatten, maar in 2020 had Eurofound als prioriteit te registreren en te beoordelen hoe deze maatschappelijke omwenteling ervaren werd in alle EU-lidstaten, in al haar details, variëteiten en verscheidenheid.

Het jaarboek vat ook de bevindingen van Eurofound samen over de ontwikkelingen op andere vlakken van het sociaal-economische leven, waaronder de praktijken op de werkplek, de sociale dialoog, gendergelijkheid en toegang tot openbare diensten, die een grote invloed zullen hebben op hoe snel Europa herstelt van de pandemie en succesvol overgaat naar een groene en digitale toekomst.

Eurofound’s bevindingen over de arbeids- en leefomstandigheden vormen harde feiten die gebruikt kunnen worden in de sociale beleidsvorming.

Het jaarboek is beschikbaar in het Engels op de website van Eurofound: Living and working in Europe 2020.