Op de blog: re-integratie en verzwaard risico: 2 rapporten van het Rekenhof

17.05.2022
Het Rekenhof heeft op 23 december 2021 zijn rapport “Langdurig zieken – Maatregelen tot re-integratie op de arbeidsmarkt” en op 13 januari 2022 het rapport “Fedris – preventie-opdracht voor arbeidsongevallen bij ondernemingen” gepubliceerd. In beide rapporten is de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) betrokken en zijn de conclusies belangrijk voor een preventieadviseur.

Dit artikel op de blog van BeSWIC geeft een overzicht van de conclusies van deze twee rapporten en haalt enkele andere rapporten van het Rekenhof aan die nuttig kunnen zijn voor een preventieadviseur. Tenslotte wordt er verwezen naar een aantal rapporten van het comité P over inspectiediensten en noodplanning en enkele rapporten van de FOD Economie.

Lees het volledige artikel op de blog van deze BeSWIC website: Re-integratie en verzwaard risico: 2 rapporten van het Rekenhof.