Studiedag "De arbeidsverpleegkundigen: vandaag en morgen”

De Belgische federatie van arbeidsverpleegkundigen ‘Belgian Federation of Occupational Health Nurses’ (BeFOHN) organiseerde in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) hun nationale studiedag op 3 juni 2021 getiteld: De arbeidsverpleegkundigen: vandaag en morgen.

Deze dag, geïllustreerd door spelers op het terrein, vestigt de aandacht op de belangrijke rol van verpleegkundigen bij de preventie op de werkplek. De crisis heeft gevolgen gehad voor hun taken en werklast. Dit geldt voor alle beroepskrachten in de gezondheidszorg die onze helden zijn geworden en bij het publiek meer bekendheid hebben gekregen.

Het team voor het gezondheidstoezicht heeft zich in deze crisissituatie moeten bezighouden met opsporing, tests en quarantaine- en clusterbeheer, terwijl het deze nieuwe taken met zijn normale takenpakket moest combineren.

De presentaties van de sprekers zijn eveneens beschikbaar op de evenementenwebsite van de FOD Werkgelegenheid: De arbeidsverpleegkundigen : Vandaag en Morgen.