Studievoormiddag “Lessen uit de rechtspraak over psychosociale risico’s op het werk sinds de wetswijziging van 2014” (Volzet)

Op 19 maart 2024 organiseert de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) een studievoormiddag over de evolutie van de rechtspraak rond psychosociale risico’s op het werk sinds 2014. Het evenement beoogt een uitwisseling tussen de gerechtelijke- en de preventiewereld.

De wetgeving betreffende de preventie van psychosociale risico's op het werk is aanzienlijk geëvolueerd sinds 2014 door de opname van het concept zelf van de psychosociale risico's op het werk, de toegang van werknemers tot de interne procedure voor deze risico's en meer verduidelijking over de rol van alle interne bedrijfsactoren bij de preventie van deze risico's.

Het doel van deze studievoormiddag is om de preventiewereld en de gerechtelijke wereld samen te brengen.

Eerst worden de belangrijkste lessen voorgesteld die we sinds deze wijzigingen kunnen trekken uit de rechtspraak van de arbeidsrechtbanken. Vervolgens zal een arbeidssocioloog voor de gerechtelijke wereld een interessant licht werpen op de veranderende arbeidswereld en de impact daarvan op het mentaal welzijn van werknemers. Tot slot zal een arbeidsrechter zich in het bijzonder richten tot de preventiewereld door uit te leggen hoe deze materie door de rechtbanken wordt behandeld.

De studievoormiddag is volzet, maar een opname van de dag zal nadien beschikbaar worden gesteld.

Programma

De studievoormiddag wordt voorgezeten door Mélanie Straetmans (FR) en Griet Van Meulder (NL) van de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid (AD HUA) van de FOD Werkgelegenheid en zal volgende sprekers aan het woord laten:

 • 09.00 uur: statistieken over de rechtspraak vanaf 2016-2023, (Evy Hilderson, juriste FOD Werkgelegenheid);
 • 09.15 uur: Voorstelling en transversale analyse van drie thema’s uit de rechtspraak:
  • Valérie Poucet, juriste FOD Werkgelegenheid (FR),
  • Inger Verhelst, advocaat Vennoot Claeys & Engels (NL),
  • Kelly Reyniers, docent faculteit rechten UAntwerpen en gastprofessor VUB en KULeuven (NL);
 • 10.15 uur: Vragen;
 • 10.30 uur: Koffiepauze;
 • 11.00 uur: Een terugblik op 10 jaar ervaring in het omgaan met individueel en collectief relationeel leed op het werk (CITES Clinique du Travail, ISOSL Liège);
 • 11.30 uur: Ervaringen van een arbeidsrechter met verslagen van preventieadviseurs psychosociale aspecten op basis van anonieme cases (Joris Van Camp, raadsheer in het arbeidshof Antwerpen);
 • 11.50 uur: Vragen;
 • 12.30 uur: Einde.

Er wordt simultaanvertaling voorzien.

Meer info

Via de evenementenwebsite van de FOD Werkgelegenheid: Welke lessen kunnen we trekken uit de rechtspraak over psychosociale risico’s op het werk sinds de wetswijziging van 2014? Een uitwisseling tussen de gerechtelijke- en de preventiewereld.