Onderzoeken

Deze module bevat informatie over de onderzoeksprojecten over welzijn op het werk.

De informatie is onderverdeeld per onderzoeksproject.

 

2015 - Gebruik van alcohol, illegale drugs en slaap- en kalmeringsmiddelen in de bevolking

Gebruik van alcohol, illegale drugs en slaap- en kalmeringsmiddelen in de bevolking.

Burn-out bij artsen en verpleegkundigen (FOD Werkgelegenheid – België – 2013)

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu hebben een beroep gedaan op een team van universitaire onderzoekers om de omvang (prevalentie en ernst) van burn-out te evalueren in een representatieve steekproef van artsen en...

Burn-out bij de Belgische beroepsbevolking (FOD Werkgelegenheid – België – 2010)

Dit onderzoek bestond uit een literatuurstudie en onderzocht de frequentie van burn-out bij de Belgische beroepsbevolking.

Burn-out bij de Belgische beroepsbevolking (FOD Werkgelegenheid – België – 2019)

In 2010 heeft de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) een onderzoek laten uitvoeren naar burn-out.

Burn-out bij huisartsen: preventie en aanpak (KCE – België – 2010)

Het rapport benadert de problematiek van burn-out vanuit verschillende invalshoeken: de wetenschappelijke literatuur wordt naast de ervaringen op het terrein gelegd, in binnen- en buitenland, en de hieruit voortkomende denkpistes werden vervolgens grondig getoetst met de betrokken actoren.

Burn-out in the Working Population: Relations to Psychosocial Work Factors (International Journal of Behavioral Medicine – Zweden – 2006)

Deze enquête onderzoekt het niveau van burn-out in de algemene populatie doorheen verschillende beroepen, evenals het verband tussen burn-out en psychosociale risicofactoren.

Conflict en hyperconflict op het werk (D. Faulx – België – 2004)

Conflicten zijn inherent aan elke relatie tussen twee actoren. Maar wat is een conflict? Waar staat die term precies voor? Welke zijn de escalatiemodellen bij conflicten en wat zijn de fenomenen die iemand op het werk tot slachtoffer maken?

De determinanten van het werk-privé en privé-werk conflict (Universiteit Hasselt – België – 2007)

Dit artikel bespreekt de resultaten van een onderzoek over het conflict tussen werk en privé leven en de verschillen tussen mannen en vrouwen hieromtrent.

De studie Belstress III (FOD Werkgelegenheid – België – 2006)

De Belgische studie over de stress op het werk “Belstress” is een multidisciplinaire longitudinale studie over de relatie tussen stress op het werk en absenteïsme wegens ziekte of ongeval.

De voorspelling van werkstress in Nederland en Vlaanderen (Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken – België en Nederland – 2009)

Het onderzoeksmodel ter verklaring van werkstress, gebaseerd op het Job Demands-Resources (JD-R) model, wordt toegepast op vier omvangrijke steekproeven uit de Nederlandse (2002 en 2004) en Vlaamse (2004 en 2007) beroepsbevolking.