FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Missie

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) waarborgt, in een sociaal gecontroleerde markteconomie, het evenwicht tussen werknemers en werkgevers in hun arbeidsverhouding. De FOD Werkgelegenheid zorgt voor de bescherming en de bevordering van het welzijn op het werk en werkt actief mee aan de ontwikkeling van de sociale wetgeving, zowel nationaal als internationaal.

Meer informatie over de FOD is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, in de rubriek Over de FOD.

Structuur van de diensten

De FOD Werkgelegenheid telt vier horizontale administraties die instaan voor de coördinatie en de ondersteuning van de zes verticale administraties, met name de zes operationele algemene directies.

Meer informatie over het organigram en de structuur is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, in de rubriek Over de FOD > Organigram.

Contact

Hoofdbestuur
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel

Tel.: 02 233 41 11 (algemeen oproepnummer)
Fax: 02 233 44 88 (algemeen faxnummer)
E-mail: fod@werk.belgie.be

Meer informatie en het toegangsplan is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, in de rubriek Over de FOD > Toegang tot de diensten.

Parlementaire vragen

 • Kamer 55037746C & 55039124C - De veiligheid op bouwwerven en de bliksemactie van de arbeidsinspectie" en over "Dodelijke arbeidsongevallen" (voorlopige versie)

 • 55036698C & 55037164C Kamer (27/06/2023) - De werkomstandigheden van de huishoudhulpen

 • 55036069C Kamer (19/04/2023) - De zwakke controle op bedrijven met te veel arbeidsongevallen

 • 55035285C, 55035878C, 55035888C, 55035976C Kamer (18/04/2023) - Het welzijn op het werk voor dienstenchequemedewerkers

 • 1196 Kamer (02/03/2023) - Aanwervingen extra sociaal inspecteurs met een bijzonder profiel

 • 1173 Kamer (20/02/2023) - Het postinterventiedossier

 • 1195 Kamer (02/03/2023) - Aanwerving extra sociaal inspecteurs

 • 1200 Kamer (02/03/2023) - Aanwervingen extra sociaal inspecteurs - Regionale onevenwichten personeelsbezetting

 • 1178 Kamer (27/02/2023) - Uitreiking eretekens

 • 1068 Kamer - Afdeling van het regionaal toezicht op het welzijn - Samenwerking met justitie

 • 1067 Kamer - Afdeling van het regionaal toezicht op het welzijn - Personeelsbestand

 • 55032212C Kamer - De inspectiecampagne bij dienstenchequebedrijven

 • 976 Kamer - Arbeidsinspectie - Aantal inspecteurs

 • 978 Kamer - Arbeidsinspectie - Controles bedrijven

 • 55029173C Kamer - De opleiding 'Eerste Hulp bij Mentale Problemen'

 • 55026776C Kamer - Het actieplan ter bevordering van het welzijn op het werk

 • 55024882C Kamer - Het pesten op het werk

 • 562 Kamer - Arbeidsongevallen op bouwwerven

 • 609 Kamer - Campagne Welzijn op het Werk

 • 55019237C en 55019776C Kamer - De toename van het aantal gevallen van seksuele intimidatie op het werk

 • 55018772C Kamer - De omkadering van het telewerk en het risico op een burn-out

 • 24 Kamer - Luchtkwaliteit op de werkplaats

 • 55018008C, 55018447C, 55018709C Kamer - Het psychosociale welzijn op het werk

 • 55001212P Kamer - Het verplichte telewerk en de nood aan extra controles

 • 55001089P Kamer - De naleving van de coronaregels op het werk

 • 55001064P & 55001066P & 55001084P- Gezondheidsvoorschriften door de werkgevers

 • 502 Kamer - Welzijn op het werk

 • 55006177C Kamer - De opvolging van de COVID-preventiemaatregelen in de bedrijven

 • 55006105C Kamer - De arbeidsinspectie van de AD Toezicht op het Welzijn op het Werk

 • 55004429C Kamer - Prayon en de vrouwenrechten

 • 55000575P Kamer - De bezorgdheden van de werknemers tijdens de coronacrisis

 • 683 Kamer - Telewerken - Nood aan verbondenheid en deconnectie

 • 675 Kamer - Hyperconnectiviteit van telewerkers

 • 623 Kamer - COVID-19-maatregelen - Controles bedrijven

 • 644 Kamer - Besmettingshaard bij Westvlees

 • 537 Kamer - Vertaling van de Codex over het welzijn op het werk

 • 376 Kamer - Inzet AD TWW inzake social distancing en telewerk

 • 2295 Kamer - Beschikbaar controlepersoneel voor de arbeidsinspectie en het toezicht op het welzijn op het werk

 • 2263 Kamer - Sedentaire bedrijven en bouwplaatsen - Inspecties van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk

 • 2272 Kamer - Collectief re-integratiebeleid

 • 1706 Kamer - FOD Werkgelegenheid - Klachten

 • 1754 Kamer - Toezicht op preventiemaatregelen tegen burn-out

 • 1408 Kamer - Jaarverslagen Inspectiediensten Toezicht en Welzijn op het Werk

 • 20579 en 20580 Kamer - Het abnormaal hoge aantal zieken bij Clarebout Potatoes

 • 1815 Kamer - Managementpraktijken bij Lidl

 • 1813 Kamer - Sluiting van werven - Veiligheid van de bouwsector

 • 1586 Kamer - Maatregelen bij hoge temperaturen op het werk

 • 764 - Kamer - FOD Werkgelegenheid - Website

 • 21113 Kamer - De naleving van de wetgeving inzake het gebruik van de talen door de inspectie Toezicht op het Welzijn op het Werk

 • 937 Kamer - Niet-inachtneming van welzijnsstandaarden in Belgische ondernemingen

 • 12214 Kamer - De preventie van burn-out in de bedrijven

 • 575 Kamer - Continuïteit van de dienstverlening bij de regionale directies van het Toezicht op het Welzijn op het Werk

 • 565 Kamer - Vacature van regionaal directeur van het Toezicht op het Welzijn op het Werk in Henegouwen

 • 511 Kamer - Burgerlijke schadevergoedingsaanvragen van slachtoffers van een arbeidsongeval of een beroepsziekte

 • 464 Kamer - Werking diensten belast met controle en bevordering van welzijn op het werk

 • 463 Kamer - Demonstratiewerkplaatsen voor veilig werken

 • 3878 Kamer - De toekomst van preventiediensten op het werk

 • 597 Kamer - Geweld gepleegd ten aanzien van sociale inspecteurs

 • 126 Kamer - De dienst Toezicht op het welzijn op het werk - Klachten en aangiften

 • 19216 Kamer - De controle van de veiligheid op bouwwerven

 • 610 Kamer - Controle van containers met textiel die over zee worden ingevoerd - Gevaar voor de werknemers

 • 530 Kamer - De onderbemande inspectiediensten voor Toezicht op het Welzijn op het Werk

 • 5-7676 Senaat - Medische inspectie - Inspectieopdrachten - Gevolgen - Cijfergegevens

 • 513 Kamer - Controles op bouwwerken

 • 444 Kamer - Tuchtdossiers ten aanzien van controlerend personeel binnen de dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk

 • 5-3857 Senaat - De arbeidsongevallen op werven

 • 5-8832 Senaat - Personeel - Federale administratie - Monitoring - Controle e-mails en surfgedrag - Afluisteren telefoongesprekken - Privacy - Klachten - Evaluatie

In de praktijk

 • koude.jpg
  Thermische omgeving

  Werken bij koude temperaturen

  Lage temperaturen kunnen negatieve gevolgen hebben voor het werk. Wat zijn de wettelijke grenzen en beneden welke temperaturen mag men niet meer werken?
 • Psychosociale risico’s (PSR) / Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

  Europees project UniSAFE "Stop gendergerelateerd geweld in de academische wereld”

  Het Europese project UniSAFE "Ending gender-based violence in academia" heeft een reeks tools klaar om aan de slag te gaan bij het aanpakken van ongewenst gedrag in de academische wereld...
 • Belgisch focal point EU-OSHA

  Oproep tot het inzenden van nominaties voor de Awards voor goede praktijken van EU-OSHA

  De Awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek, georganiseerd door het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) en zijn nationale focal points, zijn een erkenning voor organisaties die een uitstekende en innovatieve bijdrage hebben geleverd aan veiligheid...
 • OIRA / Risicoanalyse

  OiRA in België: ontdek de nieuwe functies

  Op 10 november 2023 organiseerde het Belgisch Focal Point van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA) een colloquium rond het 10-jarig bestaan in België van OiRA, de tool voor een online interactieve risicoanalyse.
 • Kankerverwekkende en mutagene agentia
  Onderwijs

  Interactief spel om studenten te leren omgaan met kankerverwekkende stoffen op de werkvloer

  In het kader van de “Roadmap on Carcinogens”, de Europese campagne om de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen (ofwel carcinogenen) in de werkcontext te verminderen, heeft de FOD Werkgelegenheid een interactief spel gelanceerd om studenten vertrouwd te maken met de maatregelen die genomen...

Nieuws en evenementen

09.02.2024

Ergonomie en MSA: advies van de Hoge Raad en update van BeSWIC-berichten

Op 12 januari 2024 bracht de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk een advies uit over het ontwerp van koninklijk besluit (OKB) tot...
03.01.2024

Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie

Tot 30 juni 2024 neemt België het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie op zich. In het kader van dit voorzitterschap organiseert de...
23.11.2023

Bezoek de stand van de FOD Werkgelegenheid op Prenne 68

Op 23 november organiseert Prebes in Sint-Truiden Prenne 68. Prenne is een terugkerend evenement voor wie actief is in preventie, welzijn, gezondheid...

Bezoek de stand van de FOD Werkgelegenheid op Worksafe

21.02.2023 15:02
Op 22 en 23 maart 2023 vindt in Antwerp Expo Worksafe Flanders, de beurs rond gezondheid, welzijn en veiligheid op het werk, plaats. De beurs telt...
01.02.2023

Inspectiecampagne van de Arbeidsinspectie – Toezicht op het welzijn op het werk in de dienstenchequesector

Tussen februari en april 2022 voerden de regionale directies van Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW) van de Federale Overheidsdienst...
24.01.2023

Nota van EU-OSHA over arbeidsinspecteurs en sanctiesystemen in de EU

Arbeidsinspecties zijn van cruciaal belang om de naleving van regelgeving inzake veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) in de Europese Unie (EU)...
24.03.2022

Nationaal actieplan ter verbetering van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk 2022-2027

De Minister van Werk heeft een nationaal actieplan gelanceerd ter verbetering van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

Herbeleef het webinar over het Belgisch luik van de Europese Inspectiecampagne van SLIC over de preventie van MSA

10.03.2022 10:03
Tussen half maart 2022 en eind juni 2022 voert de arbeidsinspectie (AD Toezicht Welzijn op het Werk) van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid...
03.03.2022

Nieuw onderzoeksproject van de FOD Werkgelegenheid: datamining van beroepsrisico’s voor duurzaam werk (2022 – 2026)

Eind februari 2022 stelde de Directie van het onderzoek over de verbetering van de arbeidsomstandigheden (DiOVA) van de Federale Overheidsdienst...
01.03.2022

Europese inspectiecampagne voor de preventie van MSA

Het Comité van hoge functionarissen van de arbeidsinspectie (SLIC) heeft een Europese inspectie- en handhavingscampagne voor de preventie van...